Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatek dochodowy
03.07.2012 08:00

Dochody nieujawnione - jakie problemy powodują

Szczególną cechą dochodów nieujawnionych jest moment powstania obowiązku podatkowego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Zapis ten pochodzący z art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisuje tak zwane dochody nieujawnione.

Analiza instytucji dochodów nieujawnionych pozwala stwierdzić pewne cechy szczególne w stosunku do ogólnych zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pierwszą cechą charakterystyczną odnoszącą się do dochodów nieujawnionych jest to, iż podlegający opodatkowaniu dochód i przychód, który w wyniku decyzji ustalającej organu podatkowego podlega opodatkowaniu, są pojęciami tożsamymi. Wartość zaś określana jest na podstawie wydatków poczynionych przez podatnika oraz zgromadzonego przez niego mienia, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów (D. Strzelec, _ Dochody nieujawnione. Zasady opodatkowania. Postępowanie podatkowe _).

Kolejną cechą szczególną odnoszącą się do dochodów nieujawnionych i ich opodatkowania jest odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania wyrażonej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do podstawy opodatkowania wyrażonej w art. 20 ust. 3 tejże ustawy (P. Pietrasz, _ Przychody ze źródeł nieujawnionych cz. I , PP 2/2000). Przepis art. 11 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi ogólną zasadę opodatkowania, iż przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku dochodów nieujawnionych natomiast podstawą opodatkowania jest różnica między wydatkami podatnika i zgromadzonym przez niego mieniem, a mieniem zgromadzonym przed poniesieniem wydatków oraz zgromadzeniem mienia(D. Strzelec, _ Dochody... _, op. cit).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/57/m36665.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;zminimalizowac;podatki;transfer;zyskow;przez;cypr,165,0,877477.html) *Jak zminimalizować podatki? Transfer zysków przez Cypr * Sposobem na optymalizację podatkową przy transferze dochodów z Ukrainy do Polski jest włączenie w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej. Szczególną cechą dochodów nieujawnionych jest moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku dochodów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ich opodatkowanie następuje nie w roku, w którym faktycznie je osiągnięto, ale w roku podatkowym, w którym poniesiono wydatki oraz zgromadzono mienie, które nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu. Na marginesie niniejszego wywodu dodać należy, iż moment powstania tak zwanego znamienia zamożności ma
również decydujące znaczenie przy określaniu przedawnienia obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej.

Zwrócić uwagę należy również na charakter postępowania podatkowego w sprawie dochodów nieujawnionych.

Przepis art. 20 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdaje się wprowadzać daleko bardziej idącą restrykcję dotyczącą ciężaru dowodu. Specyfika niniejszego postępowania polega na tym, że na stronę takiego postępowania nałożone zostały szczególne obowiązki związane z dowodzeniem faktu zgromadzenia mienia i jego wysokości i to w zasadzie bez względu na mające temu towarzyszyć dla strony trudności dowodowe (D. Strzelec, _ Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - wątpliwości proceduralne _, PriP 6/2010).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/64/m220736.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dochody;dziecka;z;pracy;moga;pozbawic;rodzicow;prawa;do;ulgi,49,0,1111345.html) *Rodzice mogą stracić prawo do tej ulgi * Dochód dziecka uzyskany z wakacyjnej pracy może pozbawić rodziców prawa do ulgi rodzinnej - poinformowała rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w resorcie finansów Wiesława Dróżdż. Utrata prawa do ulgi następuje, gdy dziecko zarobi ponad 3089 zł. Zasygnalizowania wymaga, iż za niepokojący uznać należy fakt, iż przedstawiony wyżej sposób prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów nieujawnionych przez organy podatkowe, a odnoszący się do przerzucania na podatnika ciężaru dowodu spotyka się z akceptacją ze strony sądów administracyjnych (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 5 czerwca 2008 roku,
sygn. akt I SA/Kr 168/07), natomiast wyroki przeciwne takiemu stanowi rzeczy przejawiają się w polskim orzecznictwie administracyjnym relatywnie rzadko (Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z 30 maja 2007 roku, sygn. akt VIII SA/Wa 147/07).

Fakt ten dziwi o tyle, iż w podobnych sprawach organy skarbowe powinny wykazać szczególną staranność (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2006 oku, I SA/Bk 360/06), co wynika przede wszystkim ze specyficznego charakteru postępowania podatkowego prowadzonego w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej w Money.pl Money.pl
Akcjonariusz zapłaci podatek dopiero po wypłacie dywidendy Dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w zyskanych spółki komandytowo-akcyjnej podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie otrzymania dywidendy.
Rząd daje na dzieci ponad 50 mld zł. Gdzie są te pieniądze? Na każdego Polaka poniżej 18. roku życia, co roku przeznaczamy 8,6 tys. zł.
Ulga podatkowa na nowe technologie - jakie warunki? Przez nabycie nowej technologii rozumie się kupno praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystanie z nich.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: podatek dochodowy, osoby fizyczne, prawo podatkowe, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz