Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ochrona dóbr osobistych
04.02.2014 11:59

Dobra osobiste - krytyka nie uzasadnia ich naruszenia

Nawet silne emocje wywołane nie usprawiedliwiają używania wobec innych osób sformułowań, które podważają ich dobre imię, albo godność.

Podziel się
Dodaj komentarz

Każdemu człowiekowi, bez względu na stan psychiczny i stopień wrażliwości przysługuje prawo do ochrony dóbr osobistych. W praktyce, do naruszeń dóbr osobistych poszczególnych osób coraz częściej dochodzi przez umieszczenie czyjejś wypowiedzi w środkach masowego przekazu.

Intensywny rozwój techniki ułatwia rozpowszechnianie informacji szybko i na szeroką skalę. Jeżeli przez nieuwagę, albo celowo ktoś głosząc swoje poglądy pomawia albo obraża innego człowieka może narazić się na odpowiedzialność cywilną a nawet karną. Dotychczas ukształtowana linia orzecznicza Sądu Najwyższego wskazuje m.in. na to, że: _ gdy krytyka przybiera formę obraźliwą, godzącą w cześć i godność człowieka, uznać ją należy za naruszającą dobra osobiste podlegające cywilnej ochronie prawnej z mocy art. 23 KC. Pogląd taki dotyczy nawet takich stanów, w __ których krytyka jest merytorycznie zasadna, tym bardziej więc można go przywołać w sytuacji, gdy krytyka cech takich nie nosi. _(wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1998 roku, sygnatura: II CKN 834/97).

Art. 23 Kodeksu cywilnego wskazuje typy dóbr osobistych w sposób niewyczerpujący. Podstawę do uznania dalszych dóbr za dobra osobiste stanowią konwencje międzynarodowe, Konstytucja RP oraz ustawodawstwo szczególne. Kategorie dóbr osobistych ciągle powiększają się, ponieważ doktryna i orzecznictwo reagują na zmiany zachodzące w społeczeństwie, jak i te, które niesie rozwój techniki, który sprawia, że do naruszeń dochodzi nie tylko w świecie realnym, ale także w tak zwanym świecie wirtualnym.

Dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, jako prawa niemajątkowe, niezbywalne i niedziedziczne gasną wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Natomiast ochrona niektórych z nich - np. czci może być realizowana przez osoby bliskie zmarłemu oraz organizacje, których celem jest ochrona poszczególnych wartości.

Jednym z typów dóbr osobistych jest cześć człowieka. Wyróżnia się cześć zewnętrzną oraz wewnętrzną. Pierwsza odnosi się do dobrego imienia - tego, jak jesteśmy odbierani przez innych natomiast druga związana jest z godnością - indywidualną oceną samego siebie, wyobrażeniem na swój temat. Cześć można naruszyć w rozmaity sposób i w różnych formach: ustnie, na obrazie, w piśmie, w mediach. Jednak negatywna ocena człowieka albo jego działania jest dozwolona pod warunkiem, że opiera się na rzetelnej krytyce.

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2014 roku (sygnatura: III CSK 123/13) stwierdził, że_ : Wypowiedzi oceniające mają szeroki zakres swobody, mogą być nawet niesprawiedliwe, ale nie mogą podważać dobrego imienia ani godności krytykowanego _. Sąd tym samym po raz kolejny uznał, że cel jakim jest głoszenie własnych poglądów nie uświęca _ środków wyrazu _ służących obronie poszczególnych przekonań.

Wyrażając poglądy nie powinno się używać argumentów _ ad personam _, nawet silne emocje wywołane konkretnymi okolicznościami nie usprawiedliwiają używania wobec innych osób sformułowań, które podważają ich dobre imię, albo godność. Sztuka dyskusji i walki na argumenty nie może polegać na ataku interlokutora. Obraźliwy charakter wypowiedzi nie pomaga przeforsować poglądu, często przysłania go i kieruje oczy na osobę, wobec której normy krytyki zostały przekroczone.

Niewłaściwa forma wypowiedzi może zachwiać równowagą między prawnie dopuszczalną rzetelną krytyką a poszanowaniem prawa do ochrony czci. W konsekwencji często nie merytoryczna treść wypowiedzi a jej forma jest przyczyną sądowych sporów o naruszenie dóbr osobistych.

Czytaj więcej w Money.pl
Kiedy można zwolnć z tajemnicy lekarskiej? Lekarz zostaje zwolniony z tajemnicy lekarskiej w przypadku sprawy dotyczącej dziecka maltretowanego.
Nim ruszy proces, zażądaj zabezpieczenia Sąd powinien bezzwłocznie rozpoznać wniosek o udzielenie zabezpieczenia, nie później niż w terminie tygodnia od jego złożenia w sądzie.
Umowa z kontrahentem. Co w razie sporu? Jeśli silniejszy przedsiębiorca przygotuje umowę, wymagając od słabszego kontrahenta zaakceptowania, to przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wątpliwości.

Autorka jest aplikantką adwokacką w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: ochrona dóbr osobistych, naruszenie, wiadmomości, kraj, porady, gospodarka, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz