Notowania

internet w polsce
27.05.2011 12:34

Czy serwis www odpowiada za treść wpisów na forum?

O odpowiedzialności administratora serwisu można mówić tylko wtedy, kiedy wykaże się, że wiedział on o bezprawnym charakterze wpisów na forum.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Administrator serwisu, który daje możliwość wymiany poglądów użytkowników, zamieszczając jednocześnie ostrzeżenie o moderacji i usuwaniu wpisów niespełniających określonych reguł, odpowie za treść komentarzy. *

Dotychczas serwisy internetowe najczęściej usuwały wpisy, które mogły naruszać czyjeś dobra osobiste, niezwłocznie po uzyskaniu informacji przesyłanych przez internautów. Również i same portale, prewencyjnie i czyniąc zadość postanowieniom swoich regulaminów, nie dopuszczały do publikacji niektórych wpisów lub usuwały już zamieszczone. Jednak w przypadku usuwania treści, które potencjalnie mogły naruszać prawa osób trzecich, istniało i nadal istnieje sporo wątpliwości. Dotyczą one w znacznej mierze zasadności i dopuszczalności, a przede wszystkim - zakresu tzw. moderacji.

*Prawo wolności wypowiedzi *

Konstytucyjne prawo wolności wypowiedzi i związane z nim gwarancje przyznają wolność posiadania poglądów, ich wyrażania, jak również przekazywania wszelkiego rodzaju informacji oraz idei, oczywiście z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. Uwzględniając zmienność zakresu wolności wypowiedzi, uzależnionej od wielu czynników, trudno często oczekiwać od serwisu internetowego, żeby każdorazowo i przesądzająco mógł ocenić, co i w jakim przypadku naruszy jej granice, a co za tym idzie - co naruszy ewentualne dobra osobiste potencjalnych osób mających dostęp do treści zamieszczonych w serwisie.

Właściwą wykładnię odpowiednich regulacji utrudnia również niewielka na tym tle liczba orzeczeń w Polsce. Także i ostatnie orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 18 stycznia 2011 r. (sygn. I ACa 544/10) w żaden sposób nie usunie w zupełności dotychczasowych niejasności interpretacyjnych w kontekście odpowiedzialności serwisu internetowego za umieszczane w nim treści. Niewątpliwie stanowi ono ważny element w toczącej się dyskusji.

Odpowiedzialność serwisu

Powodem w przywołanej sprawie był naukowiec, który uznał, że redakcja jednego z czasopism, dopuszczając do umieszczenia na stronie www wpisów na forum, zarzucających mu m.in. korupcję i oszustwa, dopuściła się opublikowania nierzetelnych i zniesławiających go komentarzy, co naruszyło jego dobra osobiste. Pomijając samą zasadność pozwu, gdzie podstawą była wypowiedź wykraczająca poza obowiązujące standardy społeczne, sprawa ta jest o tyle ciekawa, albowiem sąd pośrednio wypowiedział się również w kwestii odpowiedzialności serwisu.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/109/t87661.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/przeprosi;walese;za;znieslawienie,157,0,799901.html) Przeprosi Wałęsę za zniesławienie
Z tego też względu, ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się problematyce odpowiedzialności portalu, który ma moderatora odpowiadającego za treści w nim umieszczane w postaci komentarzy, np. pod publikacjami. Uzasadniając swoje stanowisko, sąd założył, że skoro serwis internetowy zatrudniał moderatora i informował o tym na swojej stronie, to musiał wiedzieć o obraźliwych wpisach na niej umieszczonych, tym bardziej, że jeden z nich sam wcześniej usunął.

Oznacza to, że wpisy o podobnej treści sam serwis internetowy powinien zablokować, już nie czekając na kolejną interwencję późniejszego powoda. Zaznaczyć jednak trzeba, że do przypisania odpowiedzialności konieczne jest wykazanie, że usługodawca taką wiedzą rzeczywiście dysponował, a moderator wcześniej zapoznał się z treścią kwestionowanego wpisu.

Zgodnie bowiem z treścią art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 wraz z późn. zm.) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t137910.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czy;pracodawca;moze;znac;tresc;prywatnych;maili;pracownikow,122,0,816762.html) Czy pracodawca może znać treść prywatnych maili pracowników?
W kontekście przywołanej regulacji ustalenie odpowiedzialności usługodawcy jest relatywnie trudne, albowiem nie ma on obowiązku monitorowania sieci, co więcej - nie ma obowiązku podejmowania kroków w celu np. filtrowania treści, czy wdrożenia oprogramowania monitorującego, które mogłoby wyeliminować lub znacznie ograniczyć potencjalne naruszenia. Przepis ten dość jasno wskazuje, że o odpowiedzialności administratora serwisu można mówić tylko wtedy, kiedy wykaże się, że wiedział on o bezprawnym charakterze wpisów i pomimo nie podjął działań, których celem byłoby zablokowanie dostępu do treści. Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie w kontekście możliwości przypisania odpowiedzialności usługodawcy za powstałe naruszenie.

Zatem samo posiadanie moderatora, który z uwagi na profesjonalny charakter jego działalności zajmuje się odszukiwaniem i usuwaniem treści rozpowszechnianych bezprawnie, nie może oznaczać każdorazowo możliwości przypisania odpowiedzialności serwisowi za umieszczane tam treści. Dlatego wydaje się, że nie można w pełni zaaprobować prezentowanego przez sąd poglądu.

Prewencyjne moderowanie to za mało

[ ( http://static1.money.pl/i/h/134/t97414.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/strony;internetowe;-;kiedy;dopuszczalny;jest;przedruk,174,0,763054.html) Strony internetowe - kiedy dopuszczalny jest przedruk?
Wnioskować zatem należy, że procesy prewencyjnej moderacji treści w żaden sposób nie zabezpieczają administratora serwisu przed zarzutami naruszenia praw osób trzecich, ale stanowić mogą podstawę kwestionowania wyłączeń odpowiedzialności ustawowych, co zdarzyło się po części w tym przypadku.

Z drugiej strony, nie można przyjąć, że powierzenie przez redakcję moderacji treści serwisu, celem podnoszenia standardów i prewencyjnej ochrony, będzie działać na jej niekorzyść. Wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie często również utrudniają dochodzenie praw pokrzywdzonych na tym tle, dlatego z uwagą należy czekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, który będzie zajmował się powyższym zagadnieniem w najbliższej przyszłości.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/237/t137965.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;dobr;osobistych;lekarza,92,0,805468.html) Ochrona dóbr osobistych lekarza Sąd ocenia, czy dobro osobiste zostało rzeczywiście naruszone, biorąc pod uwagę nie tylko odczucia pokrzywdzonego, ale także reakcję w społeczeństwie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/88/t77912.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dziennikarze;nie;beda;karani;za;znieslawienie,58,0,583226.html) Dziennikarze nie będą karani za zniesławienie Przestępstwem nie będzie ujawnienie informacji ze śledztwa, jeżeli to służy społeczeństwu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/na;czym;polega;ubezpieczenie;ochrony;prawnej,34,0,789538.html) Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej Fachowa reprezentacja sądowa zapewni, że jeśli będziemy musieli zapłacić odszkodowanie, to nie zapłacimy więcej niż przewiduje prawo.

Autor jest prawnikiem z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Toruniu

Tagi: internet w polsce, internet, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz