Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
951
08.10.2009 07:00

Co to jest aport i jakie są skutki jego zawyżenia lub zaniżenia?

Aportem jest wkład niepieniężny wnoszony do spółki. Mogą nim być, zarówno rzeczy jak i prawa majątkowe.

Podziel się
Dodaj komentarz

Za wkład niepieniężny mogą być więc uznane np. użytkowanie wieczyste, własność rzeczy ruchomych, nieruchomości, wierzytelność wspólnika, prawa udziałowe, a nawet prawa autorskie, czy prawa do wynalazków.

Wkłady niepieniężne muszą być jednak zbywalne, z uwagi na konieczność ich przeniesienia na spółkę, która z kolei może nimi rozporządzać. Warunkiem determinującym uznanie wkładu za aport jest jego tzw. zdolność bilansowa, co oznacza, że jako aktywa po wycenie mogą wejść do bilansu spółki.

Aportem może być już istniejące prawo albo też prawo, które dopiero będzie ustanowione na rzecz spółki.

W celu wniesienia aportu do spółki należy w umowie spółki szczegółowo określić przedmiot wkładu, osobę wspólnika wnoszącego aport oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Przedmiot wkładu pozostaje od chwili wniesienia do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Zawyżenie wartości aportu

Zawyżenie wartości wkładu niepieniężnego następuje poprzez przyjęcie wyższej wartości wkładu, od tej jaką realnie przedstawia. Powstaje wówczas zawyżony zapis po stronie wkładu, a wysokość kapitału zakładowego nie znajduje w całości pokrycia w realnej wartości wkładów. Odpowiedzialność za przeszacowanie wartości wkładu jest rygorystyczna dla wspólników oraz członków zarządu spółki.

[ **

Wspólnik odpowiada za wady wkładu własnego** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wspolnik;odpowiada;za;wady;wkladu;wlasnego,223,0,496095.html )

W przypadku znacznego zawyżenia wartości wkładów (w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki) wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili jednak spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać brakującą wartość wkładu. Co więcej od tego obowiązku wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą być zwolnieni.

Wyrównanie brakującej wartości wkładu, winno nastąpić w następstwie wezwania wspólnika lub członka zarządu do zapłaty. Warto podkreślić, że nawet utrata statusu wspólnika, bądź członka zarządu, nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku wyrównania brakującej wartości aportu.

Zaniżenie wartości aportu

Zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego ma miejsce wówczas, gdy wkład został przyjęty do spółki za kwotę niższą od jego rzeczywistej, realnej wartości. Konsekwencją takiego działania jest wyższa wartość majątku spółki od tej wyrażonej w wartości kapitału zakładowego. Zaniżenie wartości aportu nie ma jednak ujemnych konsekwencji w stosunku do wspólników bądź samej spółki, nie powoduje również nieważności umowy spółki. Zaniżenie wartości aportu nie będzie miało, także wpływu na odpowiedzialność spółki w razie jej niewypłacalności.

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

ZOBACZ TAKŻE:

Tagi: 951, 693, użytkowanie wieczyste, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz