Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Akcjonariusz zapłaci podatek dopiero po wypłacie dywidendy

0
Podziel się:

Dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w zyskanych spółki komandytowo-akcyjnej podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie otrzymania dywidendy.

Akcjonariusz zapłaci podatek dopiero po wypłacie dywidendy
bFexPiFx

W ostatnim czasie została wydana korzystna dla podatników uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie momentu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Zdaniem NSA opodatkowanie osiąganych przez nich dochodów powinno nastąpić dopiero w momencie otrzymania środków przez akcjonariusza.

Tytułem wprowadzenia należy wskazać, iż spółka komandytowo-akcyjna jest spółka osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Na gruncie ustaw podatkowych spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie jest podatnikiem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Ponieważ nie jest ona osobą prawną, to przychody podlegające opodatkowaniu i koszty uzyskania przychodów ustala się zasadniczo u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału (art. 5 updop, art. 8 updof).

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych problematyczne jest w szczególności, w którym momencie akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej powinien opodatkować przychody z udziału w zyskach takiej spółki.

bFexPiFz

_ _

Zgodnie z ustnym uzasadnieniem do uchwały NSA z 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w zyskanych spółki komandytowo-akcyjnej podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie otrzymania dywidendy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/147/m82323.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ulga;podatkowa;na;nowe;technologie;-;jakie;warunki,192,0,1004992.html) *Ulga podatkowa na nowe technologie - jakie warunki? * Przez nabycie nowej technologii rozumie się kupno praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystanie z nich. Treść uchwały może stanowić kluczowy argument dla podatników, którzy prowadzą działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej i nie opodatkowują zysków przypadających na ich udział w zyskach jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku. Dotychczas organy podatkowe konsekwentnie twierdziły, iż akcjonariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych zobowiązani są do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach takiej spółki. (zob. np.
np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2010 r., IPPB1/415-217/10-2/EC).

Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy dopiero w momencie otrzymania dywidendy oznacza w praktyce, iż w przypadku reinwestycji dochodów przez spółkę komandytowo-akcyjną pozostaną one nieopodatkowane (w części przypadającej na udział w zysku akcjonariuszy).

bFexPiFF

Tym samym spółka ta może być wykorzystywana do odraczania lub obniżania obciążeń podatkowych dochodów wypracowywanych w toku bieżącej działalności gospodarczej.

O przepisach podatkowych czytaj w Money.pl
Najważniejsze zmiany w podatkach w 2012 r. Uproszczony VAT za przewóz międzynarodowy osób, przesunięty termin zaliczek podatku dochodowego za grudzień - to tylko niektóre ze zmian w podatkach.
Jak odzyskać podatek od nieściągalnych wierzytelności? Wierzytelności zagrożone można zaliczyć szybciej do kosztów podatkowych przez ich sprzedaż, względnie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich zapłaty.
Pakiety medyczne dla pracownika trzeba opodatkować Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzali podatku od pakietów medycznych, powinni dokonać korekt dotychczasowych rozliczeń oraz zapłacić zaległości.

Autor jest doradcą podatkowym w German Desk, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

bFexPiGa
podatek od zysków kapitałowych
prawo podatkowe
KOMENTARZE
(0)