Na skróty

Prawo

Tematyzniesienie współwłasności

zniesienie współwłasności

 • Zniesienie współwłasności

  Zniesienie współwłasności A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Zniesienie współwłasności We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi
 • Encyklopedia prawa

  towarowe Zniesienie współwłasności Zobowiązanie podatkowe Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych Zwrot kosztów procesu Zwyczajne walne zgromadzenie Treści do Internetowej Encyklopedii Prawa
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne

  : stwierdzenie zasiedzenia , sprawy o przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności , ustanowienie drogi koniecznej, postępowanie wieczystoksięgowe; - natomiast
 • Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  ) przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 5) przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

  ) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, e) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, f) umowy majątkowe małżeńskie, g) ustanowienie
 • Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych

  spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2 %, b) innych praw majątkowych - 1 %; 2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności
 • Sprawa o naruszenie posiadania

  Natychmiastowa wykonalność wyroku Postępowanie sądowe i egzekucyjne Skarga kasacyjna Badanie sprawozdania finansowego Ceny transferowe Manipulacja instrumentem finansowym Pełnomocnictwo procesowe Zniesienie
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego

  orzeczenia sądu zagranicznego Wyrok zaoczny Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego Zniesienie współwłasności Treści do Internetowej Encyklopedii Prawa
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

  Wniosek o zabezpieczenie dowodu Zniesienie współwłasności Apelacja Klauzula wykonalności Kierownik jednostki Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Natychmiastowa wykonalność wyroku Odpowiedź na pozew
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  się na obszarze miast, w drodze umów: a) sprzedaży, b) dożywocia, c) o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat, d) o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, e) darowizny
 • Przedawnienie roszczeń

  się z upływem 6 lat. Warto również zauważyć, że istnieje również szereg takich roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu: do roszczeń nieprzedawnialnych zalicza się roszczenie o zniesienie
 • Dariusz Szyndler > Przeglądaj wg autora

  Dariusz Szyndler > Przeglądaj wg autora Artykuły z zakresu 1-20 2010-12-14 16:00:49 Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości Może ona być zniesiona w umowie albo przez sąd w postępowaniu