Na skróty

Prawo

Tematyzałącznik nr 11 do ustawy o vat

załącznik nr 11 do ustawy o vat

 • Zwolnienia VAT

  tych zwolnień. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. ).
 • Nowelizacja ustawy o VAT ma przeciwdziałać nadużyciom

  . tzw. odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy niektórych towarów. Chodzi o produkty wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, tzw. wyroby wrażliwe, czyli
 • Zmiany w VAT

  i usług (Dz.U.2013.362). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11
 • Zmiana wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego... > Zmiany w prawie > Aktualności >

  dokumentu: Dziennik Ustaw 2007 nr 112 poz. 771 Serwis jest redagowany przy współpracy: Ostatnie zmiany w prawie 2011-05-11 Prawo zamówień publicznych Dnia 11 maja 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25
 • Wzory deklaracji VAT

  wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177
 • Zmiany w podatku VAT

  . 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342).
 • Skrócona deklaracja VAT dla usług taksówek opodatkowanych ryczałtem

  osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz.U.2013.356).Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz
 • Wykazy towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie

  w imporcie (Dz.U.2013.359).Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 • Budżet na 2014 rok w Sejmie. Posłowie debatują

  . - Do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. zgłoszone zostały łącznie 72 poprawki, dotyczące załączników do ustawy - poinformował Rosati. 61 poprawek dotyczyło zmian w wydatkach, a 11 - podniesienia dochodów
 • Wzory deklaracji VAT dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

  wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U.2013.367). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
 • Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów regulowane są na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
 • Zmiany w przepisach o VAT. Będą faktury uproszczone

  z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; (dalej: ustawa o VAT), do przepisów unijnych. Jednocześnie, przy okazji zmian o charakterze ściśle implementacyjnym
 • Stawka VAT przy usługach opieki społecznej

  Pytanie: Zgodnie z załącznikiem nr 4. poz. 9 do ustawy o podatku od towarów i usług opieka społeczna jest zwolniona z VAT. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3. poz. 152 stawce 7% podlegają \"usługi
 • Zmiana stawek podatku VAT

  , wynosi 23 %; 2)  stawka podatku, o której mowa  w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz  w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %; 3)  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art
 • Zmiana stawek podatku VAT

  , wynosi 23 %; 2)  stawka podatku, o której mowa  w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz  w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %; 3)  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| +25| 55