Na skróty

Prawo

Tematyzałącznik nr 11 do ustawy o vat - strona 14

załącznik nr 11 do ustawy o vat

 • FSK 267/04 - Wyrok NSA z 2004-07-06

  przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109 poz. 1245 ze zm.). Powołane przepisy określają, że preferencyjna stawka podatku VAT "0" procent ma zastosowanie do usług
 • I FPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-06-20

  od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm., dalej ustawa o VAT/ w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 października 2001 r. dawał podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek
 • I FSK 478/05 - Wyrok NSA z 2005-10-05

  w poz. 20 załącznika nr 6 do ustawy jako wyroby akcyzowe, jest podatnikiem podatku akcyzowego, zaś z brzmienia art. 14a ust. 7 pkt 1 wynika, że możliwość zwrotu podatku VAT dla prowadzącego zakład pracy
 • FSK 1409/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

  , o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w poz. 2a, 8, 9 i 11 załącznika nr 6 do ustawy o VAT. Ponadto organ powołał się na art. 7 par. 1 Ordynacji podatkowej i na art. 35 ust. 1
 • III SA 2172/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-26

  . 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT oraz § 54 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra
 • III SA 2864/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-25

  Urzędu Statystycznego z dnia [...] grudnia 2001r. klasyfikującej sprzedawane przez Spółkę towary jako nie odpowiadające żadnemu z wymienionych w załączniku Nr 5 do ustawy VAT symboli SWW (Systematycznego
 • FPS 3/04 - Uchwała NSA z 2005-04-25

  dotyczącego importu towarów w 1996 r., że z ówczesnego brzmienia art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zwanej dalej
 • I FSK 134/05 - Wyrok NSA z 2005-07-22

  i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako "ustawa o VAT"/, Urząd Skarbowy w C. określił Żanecie O. w podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. nadwyżkę
 • FSK 2584/04 - Wyrok NSA z 2005-09-02

  pkt 2 lit. "a" ustawy o VAT została określona w załączniku Nr 5 poz. 51 do tej ustawy w wysokości 7%.Przedmiotem sporu pozostało zastosowanie tej preferencyjnej stawki do całego obrotu uwzględniającego
 • I FSK 332/05 - Wyrok NSA z 2005-12-01

  , nie mogła zatem stosować na nie stawki 3 procent, wynikającej z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm., powoływanej
 • Błędy w fakturze - prawo do odliczenia podatku VAT

  . W kolumnie VAT% - nie wiadomo czy chodzi o stawkę 22%, 3% czy też ułamek 3/22.00. Ponieważ faktura jest dwujęzyczna oraz zawiera nr identyfikacji podatkowej VAT UE oraz numer identyfikacji podatnika
 • I FSK 1020/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

  dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i odwrotnie.2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jednoznacznie w art. 5 ust. 1 pkt 1
 • FSK 1375/04 - Wyrok NSA z 2005-01-27

  niewłaściwe zastosowanie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, z którego treści wynika, że zwalnia
 • I FSK 22/06 - Wyrok NSA z 2006-10-03

  podatkowa"/ oraz art. 18 ust. 2 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm., zwana dalej "ustawą o VAT"/. Opierając się na podniesionych zarzutach
 • FSK 2269/04 - Wyrok NSA z 2005-06-03

  . 185/ w art. 37 ustawy o VAT dodano ust. 1a w brzmieniu "stawka akcyzy dla wyrobu wymienionego w załączniku nr 6 poz. 2a wynosi za 1 kWh u producenta i importera 0,02 zł", a także uzupełniono załącznik
9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| ... +10| +25| 55
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki