Na skróty

Prawo

Tematyzachowek po rodzicach

zachowek po rodzicach

 • Roszczenie o zachowek a darowizna

  . 991 Kodeksu cywilnego (k.c.) zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku...
 • Zachowek od gospodarstwa rolnego

  na tym gospodarstwie rolnym. Czy po śmierci mamy należy mi się zachowek z gospodarstwa rolnego, które otrzymał brat i z 1/2 mieszkania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.): Zstępnym
 • Trwała niezdolność do pracy a wysokość zachowku

  Pytanie: Moja mama wystąpiła o zachowek w sprawie spadkowej po swej matce, jako że została pominięta w testamencie. W chwili śmierci swej matki miała 78 lat. Pobierała z ZUS emeryturę od 67. roku
 • Właściwość wyłączna

  rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu
 • Umowa darowizny nieruchomości - jakie są jej skutki?

  rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; oraz grupę III - obejmującą innych nabywców. Jednocześnie