Na skróty

Prawo

Tematyzachowek po rodzicach

zachowek po rodzicach

  • Właściwość wyłączna

    rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu
  • Umowa darowizny nieruchomości - jakie są jej skutki?

    rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; oraz grupę III - obejmującą innych nabywców. Jednocześnie