Na skróty

Prawo

Tematywzór wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

wzór wypowiedzenia umowy o świadczenie usług

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

  Pytanie: Umowa na świadczenie usług zawarta na czas określony zawiera postanowienie o możliwości jej rozwiązania przez każdą ze stron z okresem jednomiesięcznego wypowiedzenia. Jak poprawnie
 • Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl Zapytaj prawnika Usługa polega na sporządzeniu informacji prawnej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań, niewymagających analizy stanu
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

  odpraw związanych ze wcześniejszym wypowiedzeniem umowy o te usługi? Jakie przepisy prawa regulują te kwestie? Odpowiedź: Do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy
 • Prawo podatkowe > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Świadczę usługi zarówno opodatkowane jak i zwolnione. Poza działalnością gospodarczą świadczę wynajem 2 moich lokali prywatnych. Wynajem
 • Prawo zamówień publicznych > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Po to, by w chwili objęcia placu budowy zamawiający miał zawartą umowę gwarantującą wykonanie tej usługi. Zamówienia publiczne - jaka jest procedura wyjaśniania treści
 • Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

  ? Odpowiedź: Nie istnieje wzór dokumentu wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług telefonicznych. Ponieważ jednak jest to normalna umowa o świadczenie usług, nie ma żadnych...
 • Prawo w serwisie Money.pl

  handlowych Kodeks wykroczeń Formularz podatkowy Wzór umowy Wzór pisma Kupno/sprzedaż samochodu Pisma procesowe Wnioski do KRD Wnioski do KRS Kupno/sprzedaż mieszkania Umowa spółki cywilnej Kwestionariusz
 • Zarządzanie portfelem

  na zarządzanie portfelem? Świadczenie usług polegających na zarządzaniu portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy między firmą
 • Termin wypowiedzenia umowy zlecenia

  . Jaki powinien być termin wypowiedzenia umowy zlecenia przez usługodawcę w przypadku uporczywego zalegania z należnościami za wykonaną usługę przez usługobiorcę. Odpowiedź: Terminy wypowiedzenia umowy zlecenia
 • Jak można rozwiązać umowę zlecenie i umowę o dzieło

  w rzeczywistości umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Podstawowa różnica pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje
 • Umowa o pracę a świadczenia chorobowe

  z firmą, będącą głównym zleceniodawcą świadczonych usług. Jeżeli tak się stanie, spółka zostanie zlikwidowana. Osoba wskazana w opisie sytuacji, będąca pracownikiem zachorowała. Czy przebywając
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  opierając się o przepis art. 746 par. 2 KC i z ważnych powodów? Odpowiedź: Zgodnie z wyrokiem SN z z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. V CK 433/2003, opubl. OSNC 2004/12 poz. 205, w umowie o świadczenie usług
 • Jak rozwiązać umowę hostingu

  do analizowanej. Umowa hostingu wykazuje duże podobieństwo do umowy świadczenia usług (art. 750 Kodeksu cywilnego), a przez to do umowy zlecenia (art. 734 - 751 Kodeksu cywilnego). Jak właściwie wypowiedzieć umowę
 • Kontrole w NFZ na Śląsku. Chcą odwołać szefa tamtejszego oddziału

  , którzy okupowali siedzibę śląskiego oddziału NFZ, okres wypowiedzenia wydłużono do końca stycznia. Centrala NFZ nie przyjęła zażalenia EuroMedic na decyzję o wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług
 • Kontrola Polskiej Grupy Pocztowej. Jest decyzja UKE

  świadczenia usług pocztowych przez spółkę z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa, w tym głównie przestrzegania tajemnicy pocztowej oraz zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych do świadczenia
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10|