Na skróty

Prawo

Tematywzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego

wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego

  • I FSK 236/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

    na podstawie ważnego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Ponieważ to nie nastąpiło, sama kontrola była nielegalna, a dokonane ustalenia nie mogły stanowić dowodu w sprawie.W części końcowej
  • FSK 409/04 - Wyrok NSA z 2004-09-08

    oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245/ został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
  • VI SA/Wa 1900/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

    TezyZłożenie odwołania przez stronę na stary, już nieaktualny adres organu I instancji, przy istnieniu dowodów, że aktualny adres tego organu był (lub powinien być) jej znany w momencie składania