Na skróty

Prawo

Tematywypowiedzenie z pracy - strona 47

wypowiedzenie z pracy

 • Zażalenie na połączenie spraw

  Pytanie: Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam
 • Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych

  Pytanie: Od 1998 r. wynajmujemy obiekt piekarniczo-cukierniczy, w którym prowadzimy cukiernię. W tej chwili jesteśmy na wypowiedzeniu, które kończy sie z dniem 31 sierpnia 2006. Gdy zaczęliśmy
 • Ochrona najemcy przed wynajmującym

  się w barze). W odpowiedzi najemca uświadamia wynajmującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o bezpodstawności wypowiedzenia (brak porozumienia stron), informując równocześnie o możliwości dochodzenia
 • Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

  (komputer, faks, kserokopiarka - wszystko to zanieczyszczone pyłem gipsowym), praca mojej firmy w takich warunkach została sparaliżowana. Remonty te trwały przez kolejne tygodnie, wtedy zarządca zaproponował
 • Wypłata premii regulaminowej

  Pytanie: Zawarta umowa o pracę gwarantuje wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku głównego księgowego. Wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego oraz premii
 • Rozliczenie godzin nadliczbowych

  Pytanie: W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony otrzymałem pismo od pracownika: Cyt. " Proszę o uregulowanie należności za przepracowane godziny
 • Prawne konsekwencje niespłacania kredytów hipotecznych

  w praktyce nie podpisanie go przez ubiegającego się o kredyt spowoduje odmowę banku udzielenia kredytu. Ważne jest, że dzięki takiemu oświadczeniu, po wypowiedzeniu umowy kredytu z powodu zaległości
 • Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

  -2001 do 31-12-2005. Umowa może byc rozwiązana za 3 m-cznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Strony postanawiają zgodnie, iż rozliczenie wzajemnych należności związanych z wykonianiem niniejszej umowy
 • Zwolnienia grupowe pracowników

  Pytanie: W grudniu 2003 r. wręczyłem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom z przyczyn ekonomicznych. Rozwiązanie umowy nastąpi 31 marca 2004 r. Kieruję dwoma firmami. W pierwszej firmie zwonienie
 • Zwrot kosztów szkolenia

  nieobecności w szkoleniu, - rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem umowy o prace z mojej strony, - rozwiązania ze mną stosunku pracy przez Spółkę bez wypowiedzenia z mojej winy, w okresie trzech lat
 • Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

  Pytanie: Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy? Odpowiedź: "Przyczyny ekonomiczne" są jedną
 • Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

  przyczyna na wypowiedzeniu -"likwidacja Pani stanowiska pracy" daje podstawę by kwalifikować takie zwolnienie do przyczyn ekonomicznych? W terminie 3 miesięcy liczba odchodzących nie przekroczyła 10
 • Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

  Pytanie: Otrzymałem wypowiedzenie z zakładu pracy z przyczyn ekonomicznych. W tymże zakładzie pracowałem na stanowisku kierownika Centrum Handlowego. Świadectwo pracy otrzymałem z dniem
 • Świadczenie rehabilitacyjne

  zwolnienia (kończy się ono z końcem stycznia b.r.) jak wspomniałem, otrzymałem dokument, na mocy którego pracodawca rozwiązuje ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jakie to rodzi dla mnie skutki prawne
 • Zwolnienia grupowe - odprawa

  Pytanie: U pracodawcy zniesiono z początkiem roku premie. Pracownik jest na wypowiedzeniu od stycznia br. i w tym okresie choruje. Czy do odprawy z tytułu zwolnień grupowych należy uwzględnić
39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48|
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki