Na skróty

Prawo

Tematywniosek o rejestrację pojazdu wzór wypełnienia

wniosek o rejestrację pojazdu wzór wypełnienia

 • Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku

  , to spółka zostanie zarejestrowana w ciągu doby od daty wpływu wniosku. Od tego czasu wspólnicy mogą wnosić wkłady, a w terminie 7 dni należy dostarczyć do sądu wzory podpisów. Czytaj więcej Rejestracja
 • Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. nie działa poprawnie

  . Czy na pewno? W teorii rejestracja spółki powinna wyglądać następująco: wspólnik lub wspólnicy zakładający spółkę muszą posłużyć się wzorcem umowy spółki określonym przez ministra sprawiedliwości. Wzór
 • Wielkie zmiany w urzędach. Wystarczy podpis prezydenta

  śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego czy zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania. Łatwiejszy e-kontakt, prostsze e-formularze
 • Nowe prawa jazdy tylko na 15 lat. Zmienisz adres, zapłacisz

  wejdą w życie, wynikają z przyjętej w 2011 roku Ustawy o kierujących pojazdami. Miały być wprowadzone już w lutym ubiegłego roku, ale ostatecznie termin ich wejścia w życie przesunięto na 19 stycznia 2013
 • Zmiany w prawie w 2013 r. Lepiej dla rodziców, ale nie wszystkich

  w rejestracji do lekarza Nowych zasadach przyznawania becikowego Urlopach rodzicielskich Wyższej płacy minimalnej Zmianach w podatku VAT dla firm Ułatwieniach w meldunku i składaniu wniosków paszportowych Nowych
 • Zmiana niektórych wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

  w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot krajowy (PG-K) wraz z instrukcją wypełnienia, - wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot
 • Zmiana niektórych wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

  w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot krajowy (PG-K) wraz z instrukcją wypełnienia, - wzór formularza wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - podmiot
 • Polska pozwana do Trybunału UE

  . Chodzi o odpowiednie stężenie niebezpiecznych cząsteczek pyłu zawieszonego (PM10), który unosi się nad aglomeracjami. Jest on emitowany głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, które mogą
 • II SAB/Wa 91/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

  katalogu pytań egzaminacyjnych dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne. We wniosku podano, że Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przygotował centralny katalog pytań, stanowiący
 • II GSK 159/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

  mowa w art. 8 wskazanej ustawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania, nie zwalnia przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy fakt rejestracji pojazdu przez ten sam organ
 • VI SA/Wa 957/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-13

  się pojazd. Jest on urządzeniem metrologicznym podlegającym okresowym badaniom w celu sprawdzenia jego poprawnego działania, rejestracji czynników mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.Stwierdzono
 • VI SA/Wa 1525/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

  z tytułu przejazdu pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia, nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych, która takiej granicy nie ustala.SentencjaWojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 • I FSK 1020/05 - Wyrok NSA z 2006-09-20

  Tezy1. Obowiązek ewidencyjny oraz obowiązek rejestracji podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynikają z dwóch różnych ustaw, tj. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
 • I FSK 627/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

  , stanowiących świadectwo homologacji.W ocenie organu administracji, uprawnione jest przyjęcie, że rejestracja przedmiotowego pojazdu jako ciężarowy nie mogła zostać uznana za określenie typu tego pojazdu.Dyrektor
 • Przekazanie danych osobowych - udostępnienie czy powierzenie?

  do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego