Na skróty

Prawo

Tematyustawa o własności lokali

ustawa o własności lokali

 • Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  Pytanie: W jakim zakresie, na podstawie Kodeksu cywilnego, właściciel danej rzeczy może wykonywać prawo własności?... Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym Zniszczenie rzeczy właściciela przez inną osobę
 • Prawo cywilne > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  może wykonywać prawo własności?... Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym Pytanie: Jestem najemcą lokalu użytkowego w TBS. Otrzymałam podwyżkę czynszu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czynsz płacony
 • Odpowiedzialność prawna właściciela lokalu

  Pytanie: Wspólnota mieszkaniowa ma wydzieloną działkę po obrysie budynku. Dojście do budynku (schody), wiata śmietnikowa posadowione są na terenie, który stanowi własność gminy. Na zebraniach
 • Premia gwarancyjna

  z następujących czynności: 1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem uzyskania prawa odrębnej własności
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  własnością nabywcy; 3) sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu
 • Spółdzielnie mieszkaniowe

  lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, 3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących
 • Powiernicze nabycie nieruchomości

  pewna Dział spadku Inwestycje Krótka sprzedaż Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Odrębna własność lokalu Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych Premia gwarancyjna Spółki
 • Postępowanie nakazowe

  Postępowanie zabezpieczające Postępowanie sądowe i egzekucyjne Ustanowienie odrębnej własności lokalu Zażalenie do sądu Alternatywne rozwiązywanie sporów Apelacja Bankowy tytuł egzekucyjny Treści do Internetowej
 • Wspólność majątkowa małżonków

  Wspólność majątkowa małżonków A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Wspólność majątkowa małżonków Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
 • Odwrócony kredyt hipoteczny. Prezydent podpisał ustawę

  Będzie można wziąć kredyt zabezpieczony hipoteką ustanowioną m.in. na domu lub mieszkaniu - taki będzie efekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski
 • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. PiS zaskarży ją do Trybunału?

  . z zasadą, że własność i prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Senat zajmował się ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym. Izba zgłosiła poprawki. Zakładają one, że umowa
 • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona przez Sejm. Co się zmieni?

  Sejm uchwalił dziś ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką
 • Ustawa śmieciowa. Parlamentarzyści szykują kolejne, znaczące zmiany

  śmieciowej. Samorządy są temu niechętne. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o własności lokali został przygotowany przez klub Platformy Obywatelskiej. Ta mała nowela
 • Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy osłabią ochronę klientów deweloperów

  , dzięki czemu przyszli nabywcy lokali mają pewną gwarancję, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia, jeśli deweloper upadnie. Nowe Prawo restrukturyzacyjne odchodzi od tego rozwiązania i w imię gwarancji praw
 • Zakładanie przychodni - jakie formalności trzeba spełnić

  jest konieczność wyboru formy własności. Należy zatem rozstrzygnąć czy dany specjalista ma intencję prowadzenia go samodzielnie czy też we współpracy z innym lekarzem. Pierwsza forma pozwala na pełną samodzielność
1| 2| 3|