Na skróty

Prawo

Tematyustawa o własności lokali

ustawa o własności lokali

 • Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  Pytanie: W jakim zakresie, na podstawie Kodeksu cywilnego, właściciel danej rzeczy może wykonywać prawo własności?... Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym Zniszczenie rzeczy właściciela przez inną osobę
 • Prawo cywilne > Porady > Porady prawne > Prawo w serwisie Money.pl

  może wykonywać prawo własności?... Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym Pytanie: Jestem najemcą lokalu użytkowego w TBS. Otrzymałam podwyżkę czynszu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czynsz płacony
 • Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona przez Sejm. Co się zmieni?

  Sejm uchwalił dziś ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zakłada ona, że bank będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką
 • Ustawa śmieciowa. Parlamentarzyści szykują kolejne, znaczące zmiany

  śmieciowej. Samorządy są temu niechętne. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o własności lokali został przygotowany przez klub Platformy Obywatelskiej. Ta mała nowela
 • Premia gwarancyjna

  z następujących czynności: 1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem uzyskania prawa odrębnej własności
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  własnością nabywcy; 3) sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu
 • Spółdzielnie mieszkaniowe

  lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, 3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących
 • Powiernicze nabycie nieruchomości

  pewna Dział spadku Inwestycje Krótka sprzedaż Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Odrębna własność lokalu Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych Premia gwarancyjna Spółki
 • Postępowanie nakazowe

  Postępowanie zabezpieczające Postępowanie sądowe i egzekucyjne Ustanowienie odrębnej własności lokalu Zażalenie do sądu Alternatywne rozwiązywanie sporów Apelacja Bankowy tytuł egzekucyjny Treści do Internetowej
 • Wspólność majątkowa małżonków

  Wspólność majątkowa małżonków A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Wspólność majątkowa małżonków Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
 • Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

  : Do zarządu małymi wspólnotami nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o własności lokali dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie...
 • Komisja finansów za odwróconym kredytem hipotecznym w walucie obcej

  wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do niej. Projekt nie wprowadza obowiązku oferowania
 • Kontrola renty dożywotniej przez KNF. Komisja ma zastrzeżenia

  instrumentów, by efektywnie kontrolować takie instytucje. Na początku lipca Ministerstwo gospodarki przekazało projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
 • Trwają prace nad odwróconą hipoteką. "To będzie nowa usługa na polskim rynku"

  nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu czy spółdzielcze prawo własności do lokalu. Dla banku zabezpieczeniem spłaty ma być hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do niej. Wiceminister finansów
 • Upadłość konsumencka pomoże zadłużonym, czy naciągaczom?

  Posłowie chcą, by konsument, który nieumyślnie wpadł w spiralę długów, mógł łatwiej ogłosić bankructwo. Organizacje wierzycieli przestrzegają, że to otwieranie drogi do oszustw. Ustawa
1| 2|