Na skróty

Prawo

Tematyustawa o pracownikach samorządowych tekst jednolity 2011

ustawa o pracownikach samorządowych tekst jednolity 2011

 • Wynagrodzenia pracowników samorządowych

  na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz.  1458, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz
 • Wynagrodzenia pracowników samorządowych

  na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz.  1458, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz
 • Prawo w serwisie Money.pl

  Niesłuszny mandat !!! Prawo cywilne Niesłuszny mandat !!! Prawo karne Jak udowodnić sędzinie??? Prawo rodzinne ustawa kryzysowa prawo pracy co to jest akt prawny ustawa prawo o notariacie tekst jednolity
 • Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym w państwowej szkole

  z art. 5d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) status prawny pracowników niebędących...
 • CBA ujawnia statystyki. W 2013 roku 469 śledztw

  W 2013 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło 469 postępowań przygotowawczych, najwięcej dotyczyło administracji samorządowej i sektora gospodarczego; zarzuty usłyszało w sumie ponad pół
 • Nakłady na najęty lokal lub budynek. Co ze zwrotem kosztów?

  listopada 1982 r., sygn. akt III CRN 269/82, wyrok SN z 26 czerwca 2008 r., II CSK 69/08, wyrok SA w Warszawie z 16 marca 2011 r., sygn. akt VI ACa 852/10, por. jednak odmiennie w szczególności w zakresie
 • Wypłata zawieszonych emerytur do komisji

  2011 r. lub później. By dostosować przepisy do wyroku TK powstały dwa projekty ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21
 • Zatrudnienie pracownika i wspolne gosp.

  w ustawie z dnia13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U....
 • Kontrole NIK. Instytucje integracji społecznej nieskuteczne

  były bardziej skuteczne od pozarządowych. W latach 2011-2012 centra samorządowe odnotowały wskaźnik osób pozytywnie kończących zajęcia na poziomie 79,6 proc. i usamodzielnienia 44 proc., podczas gdy
 • Kiedy pracodawca może rozliczyć PIT pracownika

  Ministerstwo Finansów przypomina: Twoje dochody roczne może rozliczyć również pracodawca, ale z tego rozwiązania możesz skorzystać jedynie, gdy w 2011 roku uzyskałeś dochody u jednego płatnika. Aby
 • Ustawa deregulacyjna. Kończą prace nad projektem

  deregulacyjna, która weszła w życie 1 lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów. Druga ustawa, z 16 września 2011 r., potocznie zwana deregulacyjną bis
 • Zasiedzenie nieruchomości skomunalizowanej. Co mówi prawo?

  należących m.in. rad narodowych uległ zmianie 27 maja 1990 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
 • FSK 2011/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

  TezyPrzepis art. 145 par. 1 pkt 1 lit. "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ nie może stanowić samodzielnej podstawy
 • NIK ujawnia skalę przekrętów ze emeryturami

  ubezpieczenia w jednostkach terenowych są wciąż zbyt wysokie. Przeciętne wynagrodzenie w latach 2008-2011 wzrosło o 34 proc. przy spadku zatrudnienia o 2,8 procent. W 2011 r. wynagrodzenia pracowników
 • Projekt dotyczący samorządów trafił do konsultacji

  Do 11 lutego można zgłaszać uwagi do najnowszej wersji prezydenckiego projektu ustawy samorządowej. Cel ustawy to m.in. zwiększenie wpływu mieszkańców na działanie samorządów, a także stworzenie
1| 2| 3| 4| 5|