Na skróty

Prawo

Tematyumowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel 2 sprzedających

umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel 2 sprzedających

 • FSK 2480/04 - Wyrok NSA z 2005-06-22

  polegająca na zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży, co stanowi naruszenie art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku o podatku od towarów i usług.Wnosząca skargę kasacyjną przyznała, że wprawdzie
 • FSK 2713/04 - Wyrok NSA z 2005-06-29

  . I tak, w momencie sprzedaży samochodów skarżący twierdził, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy - bo taka jego klasyfikacja przysparzała nienależnych korzyści stronom umowy kupna - sprzedaży; na etapie
 • FSK 980/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

  TezySam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wystarczającą podstawą dla uznania za uzasadnioną sprzedaży samochodu po znacznie obniżonej cenie. W każdym takim
 • FSK 981/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

  TezySam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wystarczającą podstawą dla uznania za uzasadnioną sprzedaż samochodu po znacznie obniżonej cenie. W każdym takim
 • FSK 2669/04 - Wyrok NSA z 2005-11-22

  w związku przyczynowym z zawartymi umowami leasingu, jakie czynności sprzedaży wykonywał współwłaściciel "A." s.c. Krzysztof K. z wymienionych przez organ kontroli skarbowej w okresie od 10 września 1998 r
 • I FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-17

  sprzedaży samochodów były:1/ częstotliwość dokonywania sprzedaży,2/ fakt, że niektóre ze sprzedawanych samochodów, sprowadzone wcześniej z zagranicy nie były przez Jolantę B. zarejestrowane przed sprzedażą
 • II FSK 186/05 - Wyrok NSA z 2006-01-13

  w dniu 26 października 1998 r. warunkowych umów sprzedaży - umów wspólnej realizacji inwestycji, poniosła wydatki na "zakup działki" i "budowę budynku". W tej dacie uiściła na rzecz "A." S.A /sprzedającej
 • FSK 1072/04 - Wyrok NSA z 2005-05-04

  - otrzymania zwrotu uiszczonego od tej sprzedaży podatku, który to podatek dla firmy "D." stanowił zarazem podatek naliczony obniżający podatek należny. Sprzedając zakupione od Spółki "D-O" wyroby i towary
 • I SA/Gd 522/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

  umowy kupna-sprzedaży (faktury) organ celny ma możliwość ustalenia wartości celnej towaru w oparciu o wartość transakcyjną towarów identycznych lub podobnych sprzedanych i wprowadzonych na polski obszar
 • I FSK 412/05 - Wyrok NSA z 2005-09-28

  częściowo decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z 19 września 2001 r. Izba Skarbowa podała w szczególności, że 20 kwietnia 1998 r. Spółka /jako kupujący/ zawarła umowę kupna ciągnika siodłowego z bratem
 • Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

  i oni nie widzą problemu, żeby na podstawie orzeczenia sądu oraz umowy kupna-sprzedaży, w której obie z mamą występujemy jako sprzedający zarejestrować ten samochód. Odpowiedź: Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy
 • Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

  mieć drogę dojazdową umożliwiającą dostawy towarów? Czy Gmina popełniła błąd przy podziale? Jakie kroki mamy podjąć, aby rozwiązać ten problem? Odpowiedź: Na mocy umowy sprzedaży stali się państwo