Na skróty

Prawo

Tematyumowa kupna sprzedaży przyczepki samochodowej

umowa kupna sprzedaży przyczepki samochodowej

 • Rękojmia przy kupnie rzeczy używanych przez internet

  , że kreacja jest w jednym miejscu rozdarta i ma przebarwienie. Ponieważ w chwili zawarcia umowy kupująca nie wiedziała o stopniu zużycia sukni będzie mogła żądać obniżenia ceny sukni lub od umowy sprzedaży
 • Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

  do niej. Czy jest taka możliwość, by po kupnie garażu należał on tylko do żony, mimo ustawowego ustroju majątkowego istniejącego między nami (nie mamy intercyzy)? Czy wystarczy, że w umowie kupna/sprzedaży jako nabywca
 • Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

  transakcji? Odpowiedź: Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje sięza wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub...
 • I SA/Wr 2303/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-31

  do trzech autokarów sprowadzonych w 1998 r do Spółki z jej zagranicznego Oddziału w S. (Niemcy) w oparciu o sporządzone umowy kupna z dnia 18.03.1998 r. i 25.03.1998 r. oraz na podstawie rachunku z dnia
 • FSK 980/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

  TezySam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wystarczającą podstawą dla uznania za uzasadnioną sprzedaży samochodu po znacznie obniżonej cenie. W każdym takim
 • I FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-17

  wielokrotnej sprzedaży samochodów i akcesoriów samochodowych w okresach wcześniejszych, niż te w których zawarła umowy sprzedaży, od których zdaniem organów podatkowych powstał obowiązek podatkowy w podatku
 • I SA/Gd 522/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

  umowy kupna-sprzedaży (faktury) organ celny ma możliwość ustalenia wartości celnej towaru w oparciu o wartość transakcyjną towarów identycznych lub podobnych sprzedanych i wprowadzonych na polski obszar
 • I FSK 259/05 - Wyrok NSA z 2005-11-25

  transakcji stanowiła umowa sprzedaży zawarta w dniu 15 kwietnia 2002 r. pomiędzy E. S.A. jako sprzedającym, a FMS "P." S.A. jako kupującym. W umowie ustalono ceny netto towarów, odpowiadające cenom netto
 • FSK 2713/04 - Wyrok NSA z 2005-06-29

  . I tak, w momencie sprzedaży samochodów skarżący twierdził, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy - bo taka jego klasyfikacja przysparzała nienależnych korzyści stronom umowy kupna - sprzedaży; na etapie
 • Handel samochodami a marża

  Pytanie: Założyłem firmę auto-handel (PKPiR, VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę