Na skróty

Prawo

Tematyumowa kupna sprzedaży garażu wzór

umowa kupna sprzedaży garażu wzór

 • Prawo w serwisie Money.pl

  handlowych Kodeks wykroczeń Formularz podatkowy Wzór umowy Wzór pisma Kupno/sprzedaż samochodu Pisma procesowe Wnioski do KRD Wnioski do KRS Kupno/sprzedaż mieszkania Umowa spółki cywilnej Kwestionariusz
 • Sąd Najwyższy po stronie deweloperów. Ważny wyrok

  jej mieszkania. Deweloper, jak wielu innych, stosował wzór standardowej umowy. Zgodnie z tym wzorcem klient zobowiązywał się jednocześnie do kupna mieszkania oraz udziału w lokalu użytkowym stanowiącym miejsce
 • Sprzedaż mieszkania - umowa przedwstępna u notariusza

  na przeszkodzie aby umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości była zawarta w formie pisemnej, zamiast w formie aktu notarialnego, jednakże w zależności od formy zawarcia umowy, innego rodzaju roszczeniami będzie
 • Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

  do niej. Czy jest taka możliwość, by po kupnie garażu należał on tylko do żony, mimo ustawowego ustroju majątkowego istniejącego między nami (nie mamy intercyzy)? Czy wystarczy, że w umowie kupna/sprzedaży jako nabywca
 • Reinwestowanie zysku ze sprzedaży mieszkania

  na mieszkanie 100 m2 jest planowane dopiero na lipiec - sierpień 2009 r., podpisałem z nowym nabywcą umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego z klauzulą zawarcia umowy zasadniczej i przelania
 • Sojusz sprzedaje siedzibę. Bezskutecznie

  Skarbnik SLD Krzysztof Karolczak poinformował, że na dniach powinna zostać sfinalizowana sprzedaż warszawskiej siedziby Sojuszu przy ul. Rozbrat. Karolczak zapewnił jednocześnie, że sytuacja
 • II FSK 498/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

  na tej samej nieruchomości przez inwestora samodzielnie ze środków własnych budowy mieszkań z przeznaczeniem na sprzedaż oraz budowy dwóch wielopoziomowych garaży. Z treści umowy /par. 18/ wynikało również
 • I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

  uprawniona była taka wykładnia, zgodnie z którą nie tylko w wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, ale także i w umowie sprzedaży dopuszczalne było ograniczenie się do wskazania podstaw
 • II FSK 20/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

  w bezpośrednim związku z odpłatnym nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Bezpośredniość tego związku w wypadku
 • II FSK 229/05 - Wyrok NSA z 2006-01-13

  dokumentów i sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości oraz za wykonanie opinii i umów nie ma związku z przychodami Spółki, gdyż Spółka nie przedłożyła dowodów uzasadniających cel ich poniesienia, a ponadto
 • Obrót walutami przez internet

  z przepisami, dowody kupna i sprzedaży przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych. Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być dokonywana po wprowadzeniu
 • Reklamacja: Radzimy jak zwrócić towar

  Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu kto stwierdził niezgodność zakupionego towaru z umową kupna-sprzedaży. Naprawy lub wymiany możemy domagać się gdy kupiony produkt nie nadaje
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Jak to zrobić?

  wieczystego, tj. odpis księgi prowadzonej dla gruntu; -   inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (umowa kupna - sprzedaży, umowa o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, umowa zamiany
 • Jak cudzoziemcy kupują ziemie w Polsce

  klasyczny zakup nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, lecz również nabycie nieruchomości na podstawie każdego innego zdarzenia prawnego, powodującego przejście prawa własności (użytkowania wieczystego