Na skróty

Prawo

Tematyumowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego wzór

umowa kupna sprzedaży ciągnika rolniczego wzór

 • Prawo w serwisie Money.pl

  handlowych Kodeks wykroczeń Formularz podatkowy Wzór umowy Wzór pisma Kupno/sprzedaż samochodu Pisma procesowe Wnioski do KRD Wnioski do KRS Kupno/sprzedaż mieszkania Umowa spółki cywilnej Kwestionariusz
 • Wyłudzenia w Polsce. Burmistrz Bisztynka i jego syn skazani

  areałem ziemi. Umowę tę, jak zaznaczył sędzia, personaliami syna podpisał Jan W. Sąd wskazał także, że ojciec i syn zawarli fikcyjne umowy kupna-sprzedaży traktora i kombajnu (ojciec miał sprzedać te
 • Sąd Najwyższy po stronie deweloperów. Ważny wyrok

  jej mieszkania. Deweloper, jak wielu innych, stosował wzór standardowej umowy. Zgodnie z tym wzorcem klient zobowiązywał się jednocześnie do kupna mieszkania oraz udziału w lokalu użytkowym stanowiącym miejsce
 • Protestujący i resort rolnictwa coraz bliżej porozumienia ws. obrotu ziemią

  Częściowym ustaleniem rozwiązań prawnych, dotyczących obrotu ziemią rolniczą z zasobów ANR zakończyło się późnym popołudniem w Szczecinie spotkanie protestujących rolników i przedstawicieli resortu
 • Sojusz sprzedaje siedzibę. Bezskutecznie

  Skarbnik SLD Krzysztof Karolczak poinformował, że na dniach powinna zostać sfinalizowana sprzedaż warszawskiej siedziby Sojuszu przy ul. Rozbrat. Karolczak zapewnił jednocześnie, że sytuacja
 • I FSK 412/05 - Wyrok NSA z 2005-09-28

  częściowo decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z 19 września 2001 r. Izba Skarbowa podała w szczególności, że 20 kwietnia 1998 r. Spółka /jako kupujący/ zawarła umowę kupna ciągnika siodłowego z bratem
 • II SA/Bk 20/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-18

  w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy, lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia gospodarstwa rolnego złoży
 • II FSK 923/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

  przez komisanta z osobą trzecią umowy sprzedaży, przy czym może on występować bądź to jako sprzedawca /komis sprzedaży/, bądź też jako kupujący /komis kupna/. Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
 • I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

  .).W uzasadnieniu decyzji generalnie organ II instancji podzielił poglądy organu I instancji. W szczególności Izba Skarbowa w Opolu wskazała, że doszło do umowy kupna sprzedaży cukru między A S. A. w B. a Agencją
 • III SA 692/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-15

  przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług
 • II FSK 20/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

  w bezpośrednim związku z odpłatnym nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Bezpośredniość tego związku w wypadku
 • I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

  uprawniona była taka wykładnia, zgodnie z którą nie tylko w wezwaniu właściciela do odstąpienia nieruchomości, ale także i w umowie sprzedaży dopuszczalne było ograniczenie się do wskazania podstaw
 • II SA/Wr 489/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-07

  strukturalnej określone w § 4 pkt 1-3, pkt 6 i 7, § 11 i § 20 ust. 4 rozporządzenia, zaś przejmujący posiada wymagane kwalifikacje. W obszernym pouczeniu wskazano na wymagany termin zawarcia umowy o przekazaniu
 • FSK 616/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

  możliwość rozpoczęcia amortyzacji od czerwca 2000 r., kierując się zapisem w umowie sprzedaży, że sprzedający zobowiązali się wydać przedmiotową nieruchomość do 30.07.2000 r., Izba Skarbowa wyjaśniła
 • II FSK 229/05 - Wyrok NSA z 2006-01-13

  dokumentów i sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości oraz za wykonanie opinii i umów nie ma związku z przychodami Spółki, gdyż Spółka nie przedłożyła dowodów uzasadniających cel ich poniesienia, a ponadto
1| 2|