Na skróty

Prawo

Tematyprzedawnienie kredytu

przedawnienie kredytu

 • Czynności bankowe

  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
 • Data pewna

  , zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności
 • Książeczka oszczędnościowa

  książeczki oszczędnościowej zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku. Powiązane hasła Całkowity koszt kredytu Czeki gotówkowe Czeki rozrachunkowe Organy
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym