Na skróty

Prawo

Tematyprzedawnienie kredytu

przedawnienie kredytu

 • Przedawnienie kredytu w banku

  Pytanie: Jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku o spłatę kredytu oraz należnych z tytułu umowy kredytowej odsetek umownych i przeterminowanych (karnych), jeżeli wymagalność poszczególnych rat
 • Przedawnienie a kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości

  Pytanie: Posiadam w banku kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Od 3 lat nie spłacam kredytu ? czy powołanie się z mojej strony na przedawnienie spowoduje że wierzyciel
 • Spłata kredytu przez poręczyciela a przedawnienie

  Pytanie: Żyrant zmuszony był spłacić pożyczkę za kredytobiorcę. Kredyt spłacał począwszy od 1994 r. do września 1997 r. Teraz dopiero chciałby odzyskać od kredytobiorcy swoje pieniądze, które musiał
 • Czynności bankowe

  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
 • Data pewna

  , zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności
 • Książeczka oszczędnościowa

  książeczki oszczędnościowej zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku. Powiązane hasła Całkowity koszt kredytu Czeki gotówkowe Czeki rozrachunkowe Organy
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym
 • Przedawnienie żądania zapłaty

  Pytanie: Osoba kupująca mieszkanie aktem notarialnym nie dopłaciła ceny. W jakim terminie sprzedający może dochodzić zapłaty reszty ceny? Cena miała być przelana na konto z kredytu mieszkaniowego
 • Czy dłuższe przedawnienie przestępstwa jest konstytucyjne?

  Przedłużenie okresu przedawnienia przestępstwa jest zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Poseł Witold Pahl zwraca uwagę, że decyzja trybunału jest ważna przede wszystkim
 • Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

  Pytanie: W maju 1999 roku zawarłem kredyt na zakup ratalny w banku. Kwota kredytu wyniosła 4 572,72 zł kredyt został udzielony na okres 24 miesięcy. W umowie bank zastrzega sobie prawo do wystawienia
 • Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

  , wierzytelność o której mowa pochodziła z umowy kredytu. Roszczenie to, jako związane z działalnością gospodarczą banku, przedawnia się po...
 • Przedawnienie zobowiązania żyranta

  . W 2002 umowa została mu wypowiedziana o czym wiem z innych źródeł ponieważ bank mnie jako żyranta nie poinformował, że pożyczkobiorca zaprzestał spłaty zobowiązań. Boję się, że Bank każe mi spłacać kredyt
 • Przedawnienie należności z BTE

  Pytanie: W roku 2000 następcą prawnym Banku G. w którym miałem nie spłacony kredyt z terminem spłaty na 1995 r. (prowadzona była egzekucja z nieruchomości, tytuł wykonawczy wystawiono na podstawie
 • Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

  Pytanie: Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa
 • Przedawnienie roszczenia poręczyciela

  Pytanie: Znajoma kilka lat temu poręczyła kredyt w banku swojej koleżance, która go nie spłacała. W efekcie znajoma musiała sama spłacić cały kredyt. Koleżanka nie poczuwała się do do spłaty
1| 2| 3|