Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Prawo

Tematyprzedawnienie kredytu

przedawnienie kredytu

 • Czynności bankowe

  terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
 • Data pewna

  , zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności
 • Książeczka oszczędnościowa

  książeczki oszczędnościowej zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku. Powiązane hasła Całkowity koszt kredytu Czeki gotówkowe Czeki rozrachunkowe Organy
 • Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych

  kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym
 • Przedawnienie długu. Ile czasu musi minąć, żeby nie trzeba było płacić?

  Według przepisów Kodeksu cywilnego roszczenia przedawniają się po 10 latach, a w przypadku długów o charakterze okresowym (czyli na przykład czynszu najmu lub rat kredytu) i tych związanych
 • Walka z kartelami zawyżającym ceny. UE wprowadza nowy instrument

  prowadzonego przez organ antymonopolowy, które stwierdzi naruszenie prawa konkurencji przez przedsiębiorcę. Zmiany obejmować będą także terminy przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji
 • W sprawie "Froga" będą policyjne postępowania o wykroczenia

  w czerwcu tego roku. Chodzi u uniknięcie przedawnienia wykroczeń. Przesłanie zebranych materiałów, dotyczących Froga do stołecznej komendy policji oraz do komendy miejskiej policji w Kielcach ma na celu
 • Spłata długu przez spadkobierców

  kredyt na maszynę rolniczą. Od 1993 r. tato już nie mieszkał z mamą, więc ona nic nie wie o tym kredycie. Firma dopytywała się głównie czy są dzieci. Moje pytanie sprowadza się do tego czy my musimy
 • Rozłożenie zadłużenia w ZUS na raty

  w kwestii wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zostanę o tym poinformowana pismem. Dodam że ponad rok temu wystąpiłam do ZUS z prośbą o wydanie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami (do kredytu) i okazało