Na skróty

Prawo

Tematyprotokół odbioru robót budowlanych wzór

protokół odbioru robót budowlanych wzór

 • Protokół odbioru przy robotach budowlanych

  obowiązek każdą wykonaną robotę potwierdzić protokołem odbioru robót budowlanych? Z jakich przepisów to wynika? Jakie są konsekwencje braku takiego protokołu? Odpowiedź: Odpowiedź na zadane pytanie zależy
 • Odmówa odbioru robót budowlanych. Czy wady mogą być przyczyną?

  z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego inwestor jest zasadniczo zobowiązany do odbioru robót budowlanych zgłoszonych do odbioru (art. 647 K.c.). Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, w którym
 • Odmowa odbioru robót budowlanych

  na użytkowanie. Prace polegały na wykonaniu docieplenia metoda lekką mokrą. Czy inwestor ma prawo nie podpisać odbioru robót budowlanych? Czy tez musi podpisać protokół odbioru w którym zaznaczy jakie prace
 • Odbiór obiektu budowlanego. Co robić, gdy inwestor uchyla się od niego?

  uchylanie się przez inwestora od dokonania odbioru obiektu w celu przedłużenia płatności wynagrodzenia wykonawcy. Pojęcie robót budowlanych jest zdefiniowane w art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo Budowlane (tekst
 • Protokół odbioru końcowego

  Pytanie: Czy protokół odbioru końcowego (odbiór techniczny) spisywany pomiędzy wykonawcą (developerem) lub też inwestorem zastępczym, a inwestorem, właścicielem nieruchomości jest dokumentem
 • Oszustwa podatkowe przy budowach autostrad A1 i A2. Fiskus stracił 4,6 mln zł

  za rzekomo wykonane podzlecone im prace i potwierdziły fikcyjne protokoły odbioru robót budowlanych. Łącznie w ramach śledztwa zabezpieczono 359 podrobionych protokołów odbioru prac oraz 370 fikcyjnych faktur
 • Usługi budowlane a podatek VAT

  inżynierii wodnej. Fakturuje do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót, obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia faktury. Czy usługi wykonywane przez spółkę podlegają obowiązkowi
 • II SA/Gl 350/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-08

  od podwykonawcy robót budowlanych przeprowadzona została w dniu [...] r. kontrola budowy. Podczas tej kontroli stwierdzono, że inwestor przystąpił do użytkowania obiektu z naruszeniem art. 55 Prawa budowlanego, tj
 • II SA/Bk 490/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-28

  2008 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta S. z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania robót
 • VAT a koszty

  Pytanie: Po wykonaniu dla nas robót budowlanych został podpisany protokół odbioru w dniu 31.01.2012. Na podstawie protokołu została nam wystawiona faktura VAT w dniu 06.02.2012. Czy mogę VAT odliczyć
 • Rozliczenie faktury VAT

  Pytanie: Po wykonaniu robót budowlanych został podpisany protokół odbioru w dniu 31.01.2012. Na podstawie protokołu wystawiliśmy fakturę VAT w dniu 06.02.2012 r. Do książki przychodów i rozchodów
 • Obowiązki inwestora i wykonawcy

  ) jest już o wiele bardziej złożona. Ciąży bowiem na nim obowiązek dokonania szeregu czynności, takich jak: 1) przygotowanie robót budowlanych, w tym dokonanie czynności formalnych koniecznych do rozpoczęcia robót
 • FSK 1527/04 - Wyrok NSA z 2005-01-19

  w podatku od towarów i usług w przypadku usług /robót/ budowlanych wykonywanych częściowo, nie jest konieczny odbiór tych robót przez strony /inwestora i wykonawcę/ ani też sporządzenie protokołu zdawczo
 • FSK 2046/04 - Wyrok NSA z 2005-05-12

  i deklaracji VAT-7 sprzedaż usługi udokumentowanej fakturą VAT z dnia 20 sierpnia 1998 r., za którą zapłacono w dniu 3 września 1998 r., chociaż według protokołu odbioru robót budowlanych, zakończenie prac
 • FSK 2047/04 - Wyrok NSA z 2005-05-12

  sądowoadministracyjnego protokołu odbioru robót budowlanych, którego istnienie w trakcie postępowania podatkowego było wręcz wykluczane ze względu m.in. na oświadczenie tegoż podatnika z dnia 8 listopada 2000 r
1| 2| 3|