Na skróty

Prawo

Tematypodział majątku po rozwodzie - strona 7

podział majątku po rozwodzie

 • Spłata kredytu po rozwodzie oraz koszty utrzymania

  Pytanie: Jestem współwłaścicielem domu, którego drugim współwłaścicielem jest moja była żona. Na budowę domu został zaciągnięty kredyt za poręczeniem żony. Podczas sprawy rozwodowej podział majątku
 • Podział pieniędzy na wspólnym koncie

  Pytanie: Posiadamy z żoną konto osobiste, którego jesteśmy współwłaścicielami. W związku z planowanym rozwodem chcemy dokonać podziału majątku. Pierwszym krokiem było podzielenie się wszystkimi
 • Koszty utrzymania majątku

  Pytanie: Strony są po rozwodzie, ale bez dokonanego podziału majątku. W skład majątku wspólnego wchodzi m.in. dom jednorodzinny, w którym mieszka była żona. Były mąż mieszka gdzie indziej i od lat
 • Diety zagraniczne a majątek wspólny

  Pytanie: Skutkiem rozwodu dochodzi do podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W czasie trwania małżeństwa była między nimi ustawowa wspólność majątkowa, bez intercyzy. Jednym ze składników
 • Przedmioty wchodzące do majątku małżonków

  Pytanie: Jestem w trakcie rozwodu i nie chcę aby pewne rzeczy kupowane obecnie do domu były objęte wspólnotą majątkową i były brane przy podziale majątku. Czy mogę się uchronić od tego kupując
 • Darowizna z majątku wspólnego małżonków

  jest czas, jaki ma mąż na wyrażenie formalnej niezgody na darowiznę? Jak odzyskać pieniądze skoro darowizna jest zrealizowana? Jak taka sytuacja będzie rozpatrywana przez sąd przy podziale majątku
 • Wspólny dom po rozwodzie a porządek domowy

  Pytanie: Wraz ze znajomą wybieraliśmy się na Sylwestra. Znajoma zamieszkuje we wspólnym domu ze swoim byłym małżonkiem, czekając na wyrok o podziale majątku. Wstąpiliśmy do jej domu (ok. 19:00), aby
 • Lokal mieszkalny a majątek wspólny

  jeszcze zanim mieszkanie zostało wykupione na własność. Rozwód został orzeczony przez sąd w roku 1990, bez udziału małżonka. Nie dokonano jednak wtedy sądowego podziału majątku. Sąd ograniczył tylko
 • Składanie pozwu o rozwód bez orzekania winy

  Pytanie: Chcę złożyć pozew o rozwód, praktycznie większość spraw mamy z moją żoną ustalone (podział majątku, opieka nad dziećmi itp). Obecnie moja żona korzysta z ustalonej jakiś czas temu dość dużej
 • Użytkowanie a majątek wspólny

  z moim tatą z jej winy. Tato nie wystąpił o podział majątku wspólnego, bo poważnie zaraz zachorował. Dnia 9.10.85 mama wyszła ponownie za mąż za Pana X. Mama w 1976 roku kupiła tą nieruchomość uważając
 • Zaległy czynsz i spory prawne blokują możliwość przeniesienia własności lokalu

  . nieuregulowany podział majątku małżonków po rozwodzie lub sprawy spadkowe, albo zaległości w opłatach za lokal. Według Elżbiety Kumor, prezes Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Botanik w Łodzi jednym z powodów
 • Ogłoszenie upadłości - jak wpływa na stosunki majątkowe małżonków

  uprawnienie małżonków do podziału majątku wspólnego na żądanie jednego z małżonków. Nie jest to możliwe ponieważ majątek wspólny wchodzi do masy upadłości i z tą chwilą może on zostać podzielony tylko
 • Wydatki i nakłady na majątek odrębny małżonka

  podziałowi przy podziale całego majątku wspólnego? W jaki sposób można spełnić ew. roszczenia mojej żony z tego tytułu? Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art. 45 kro, każdy z małżonków powinien zwrócić
 • Zwrot wydatków i nakładów na majątek odrębny

  Pytanie: Po orzeczeniu rozwodu (w toku) mam zamiar wystąpić do sądu o podział wspólnego majątku. Należy do niego między innymi własnościowe mieszkanie. Chciałabym aby zostało ono sprzedane
 • Obowiązki małżonków dotyczą nie tylko sfery materialnej

  przez żonę miliony. 10 lat po rozwodzie! Pozew o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć w dowolnym terminie - niezwłocznie po orzeczeniu rozwodu albo nawet kilkanaście lat później. Również
2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| ... 12
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki