Na skróty

Prawo

Tematypodział majątku po rozwodzie - strona 6

podział majątku po rozwodzie

 • Mediacja a rozwód

  ? Czy w ugodzie mediacyjne rozwodowej podaje się powody rozwiązania związku małżeńskiego? Czy musi być poruszona sprawa podziału majątku i opieki nad dziećmi? W którym momencie dołącza sie ugodę mediacyjna
 • Rozwód a wspólność majątkowa

  Pytanie: Wkrótce się rozwodzę, jak będzie wyglądała sprawa podziału majątku oraz mieszkania, które wspólnie z żoną zamieszkuje. Mamy również zaciągnięty razem kredyt. Czy po rozwodzie będę musiał
 • rozdzielność majątkowa przed rozwodem.

  Pytanie: Mąż alkoholik wynosi z domu. Obawiam się, aby nie odpowiadać za jego długi. Planuje rozwód, ale on będzie trwał co najmniej rok. Są przesłanki, abym przy podziale majątku po rozwodzie
 • Co dzieję się po rozwodzie z kredytem, który wspólnie zaciągnęli małżonkowie?

  Pytanie: Co dzieję się po rozwodzie z kredytem, który wspólnie zaciągnęli małżonkowie? Odpowiedź: Sąd orzekając o podziale majątku wspólnego nie będzie dokonywał podziału samego kredytu
 • Eksperci dla Money.pl: Majątek wspólny a udziały w spółce z o.o.

  małżonkami. Sytuacja taka grozi przeniesieniem na grunt stosunków korporacyjnych ewentualnych konfliktów między małżonkami, spowodowanych podziałem majątku wspólnego. Wspólnicy mogą sobie również nie życzyć
 • Nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty

  trwania drugiego małżeństwa. Pierwsza żona dziadka, moja babcia, nie przeprowadzała podziału majątku po rozwodzie. Obecnie toczy się postępowanie o dział spadku. Czy pierwsza żona dziadka może dołączyć
 • Francja: SMS dowodem przy rozwodzie

  dla sądu przekonujące, rozwód następował dopiero po dwóch latach separacji.Notabene niedochowanie wierności małżeńskiej, choć może być powodem do rozwodu, nie ma we Francji wpływu na podział majątku
 • Moje osobiste oszczędności a rozwód

  na swoje przyjemności, psychologa, masaże, itp. ale nic z rzeczy ruchomych, tylko usługi. Czy przy podziale majątku mężowi będzie się coś należało z tych pieniędzy tzn. czy mogę się przed tym ustrzec
 • Rozwód bez orzekania o winie a koszty sądowe

  po takim wyroku (bez orzekania o winie ) będzie mógł założyć mi sprawę o podział majątku? Odpowiedź: Zasadą w postępowaniu cywilnym jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca spór
 • Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

  Pytanie: Według jakich zasad następuje zwrot wydatków na wkład na lokatorskie prawo do lokalu przy podziale majątku wspólnego? Odpowiedź: koniecznym jest podkreślenie, że art. 45 k.r.o. reguluje
 • Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

  Pytanie: Córka jest już po rozwodzie, ale dotychczas nie wniosła sprawy o podział majątku. Jedynym w zasadzie istotnym elementem tego majątku jest mieszkanie własnościowe, za które kredyt spłaca
 • Rozwód kosztowny jak wesele

  W 2007 roku rozwiodło się 65 tysięcy małżeństw. Rozwód czasem kosztuje więcej niż wesele. Wszystko zależy od tego jak wygląda rozstanie. Nie każdej parze udaje się rozstać za 600 zł - tyle kosztuje
 • Wyrok rozwodowy a los wspólnego majątku małżonków

  Pytanie: Mam problem. Rozwiodłem się z żoną, jednak sąd w wyroku rozwodowym nie zajął się losem naszego wspólnego majątku. Jak rozwiązać ten problem? Odpowiedź: Do podziału majątku między Państwem
 • Rozwód a udziały w spółce

  . Czy po orzeczeniu rozwodu, gdy zostanie wprowadzona rozdzielność majątkowa, mam prawo do zysków z przysługującego udziału i jakie mam prawa do tych udziałów przy podziale majątku? Odpowiedź: Z chwilą orzeczenia
 • Zmiana żądania separacji na rozwód

  o separację wniosła o podział majątku wspólnego to na jakiej zasadzie będzie się on odbywał i kto i jakie koszty będzie ponosił? Czy sąd podczas sprawy o separację lub rozwód zawsze musi/będzie kierował
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... 12
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki