Na skróty

Prawo

Tematypodanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór

podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór

  • II SAB/Bk 42/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

    rzeczowo - finansowego funduszu socjalnego na 2008 rok; ilości osób, które w bieżącym roku otrzymały zapomogę z funduszu socjalnego, w jakiej kwocie, i z powodu jakiego zdarzenia losowego; aktualnego składu
  • FSK 42/04 - Wyrok NSA z 2004-05-10

    poniesionych na rzecz udziałowców spółki z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, diet i innych należności z tytułu podróży