Na skróty

Prawo

Tematyoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Przestępstwo skarbowe zablokuje karierę w polityce

  Do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego nie będą mogły kandydować osoby nie tylko skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ale również skazane
 • MAC: dwaj urzędnicy z zarzutami stracili pracę

  ustawy o służbie cywilnej oraz regulacjami wewnętrznymi, co oznacza, że kandydaci musieli dostarczyć m.in. oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
 • Wyrok karny uniemożliwi kandydowanie do Sejmu i Senatu?

  za ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku gdy czyn objęty wyrokiem, jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Kandydat w wyborach do parlamentu będzie
 • Zwycięzcy wezmą całą władzę

  skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do tej pory takie ograniczenia obowiązywały w wyborach