Na skróty

Prawo

Tematyordynacja podatkowa tekst jednolity

ordynacja podatkowa tekst jednolity

 • Prawo w serwisie Money.pl

  w treści: Adres publikacyjny: Wydawnictwo: Miasto: Okiem eksperta Ordynacja podatkowa Problemy przy przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę Ustawa o PIT Ile sposobów na rozliczenie podatków
 • III SA 2807/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-25

  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe kreowane poprzez wydanie i doręczenie decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie
 • I SA/Po 2320/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-24

  obowiązku ich zapłaty naruszyły przepis art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r
 • FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

  ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. Obecnie obowiązuje tekst jednolity - Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./.SentencjaNaczelny
 • FSK 2030/04 - Wyrok NSA z 2005-04-22

  . 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Zwróciła uwagę na to, że konstrukcja art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 • II FSK 143/06 - Wyrok NSA z 2007-01-30

  . 6 Ordynacji podatkowej i obrazę zasad ogólnych postępowania podatkowego wyrażonych w Ordynacji podatkowej.Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba Skarbowa w P., podzielając stanowisko organu
 • I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
 • III SA 1543/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25

  . Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 2 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 5, ust. 4, art. 6, art. 10 ust. 2, art. 15 ust. 1 i 3, art. 18, art. 25 ust. 3, art. 27 ust. 5 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 8
 • FSK 571/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

  z art. 122 oraz art. 187 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, przez niedokonanie przez organy podatkowe wnikliwej analizy stanu faktycznego
 • FSK 2328/04 - Wyrok NSA z 2005-12-14

  3 ustawy o VAT, a także naruszenie art. 122, 187, 191 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez nie rozpatrzenie w sposób wyczerpujący przedłożonego materiału dowodowego oraz błędne ustalenia stanu
 • FSK 674/04 - Wyrok NSA z 2004-11-25

  sformułował również zarzut naruszenia przepisów postępowania - a mianowicie art. 121 Ordynacji podatkowej w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego na tym, że Sąd zaakceptował
 • III SA 1588/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-14

  . Izba Skarbowa w W. , na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania "C. C. & W. GmbH & Co. KG
 • III SA 2221/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-25

  Administracyjnego decyzją z dnia [...] lipca 2002r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U. Nr 137,poz. 926, z późn. zm./,art.10 ust.2, art. 19 ust.1 i 3
 • III SA/Gl 831/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-19

  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.); 2. Podlegająca zwrotowi pierwsza rata płatności, to kwota wypłaconej pomocy na podstawie
 • III SA 3242/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

  29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ oraz art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity : Dz. U Nr 16 z 1997 r., poz. 89/ Izba Skarbowa
1| 2|