Na skróty

Prawo

Tematyogłoszenie upadłości osoby fizycznej

ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

  • Upadłość konsumencka pomoże zadłużonym, czy naciągaczom?

    , że ogłoszenie upadłości będzie możliwe, nawet gdy dłużnik świadomie poda istotne dane niezgodne z prawdą lub zatai dane istotne. Prowadzi to do ryzyka wykorzystywania przepisów o upadłości osób fizycznych
  • Prokura

    może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do jakich czynności prokurent potrzebuje dodatkowego pełnomocnictwa? Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie
  • Spółka komandytowo-akcyjna

    to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy