Na skróty

Prawo

Tematyogłoszenie upadłości osoby fizycznej

ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

 • Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

  ją do kosztów podatkowych? Posiadam oryginał postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnika bez informacji, że ukończone postępowanie obejmuje likwidację majątku dłużnika - tu osoby fizycznej prowadzącej
 • Upadłość osób fizycznych i spółek osobowych. Co z długami?

  Bardzo często mamy do czynienia z wyobrażeniem dłużników prowadzących działalność gospodarczą, że po ogłoszeniu upadłości syndyk przejmie jakiś ich majątek, a następnie będą mogli rozpocząć nowe
 • Upadłość osoby fizycznej

  . Podobno jest możliwe ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość? Jeśli tak, czy może to skutkować umorzeniem wszystkich zobowiązań? Odpowiedź: Zgodnie z art. 5 ustawy
 • Wszystko o ogłoszeniu upadłości

  upadłości osób fizycznych, stawiają instytucję upadłości konsumenckiej poza ramami niniejszego opracowania. Ponadto przepisy cytowanej ustawy stosuje się do spółek kapitałowych nie prowadzących działalności
 • Umorzenie długów osoby fizycznej

  nie mogłyby liczyć osoby skazane za niektóre przestępstwa finansowe, zaciągające zobowiązania w celach spekulacyjnych ani konsumenci, którzy celowo wprowadzili w błąd wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości
 • Ogłoszenie upadłości - jak wpływa na stosunki majątkowe małżonków

  wobec osoby pozostającej w związku małżeńskim z przedsiębiorcą, w stosunku do którego ogłoszona została upadłość. Pierwszą i podstawową konsekwencją ogłoszenia upadłości jest powstanie rozdzielności
 • Upadłość konsumencka. Jest projekt nowego prawa

  ogłosiły tylko 60 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oddaliły i zwróciły ponad 1900 wniosków - głównie z tego powodu, że dłużnicy nie mieli majątku wystarczającego choćby
 • Prokura

  może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do jakich czynności prokurent potrzebuje dodatkowego pełnomocnictwa? Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie
 • Spółka komandytowo-akcyjna

  to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy
 • Upadłość konsumencka. Przepisy mają zostać złagodzone

  konsumenta to również jest dużym problemem. Barierą jest też to, że według ustawy procedura upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu osób fizycznych, które z przyczyn niezależnych od siebie popadły w stan
 • Upadłość konsumencka

  Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej określa przebieg i szczegółowe warunki procedury oddłużeniowej. Upadłość konsumencka w innych krajach Unii
 • Upadłość przedsiębiorcy

  przedsiębiorstwa dłużnika? Odpowiedź: Stosownie do przepisu art. 8 ustawy Prawo upadłościowe i naprawczemożna żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także...
 • Gdański sąd ogłosił upadłość Amber Gold sp. z o.o.

  miesięcy. Jak poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Tomasz Adamski, sąd ogłosił postanowienie po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej Sz. B. o ogłoszenie upadłości układowej spółki
 • Szydło: Upadłość konsumencka będzie mniej skomplikowana

  były dla nich partnerem do rozpoczęcia życia gospodarczego na nowo - dodał. Obecnie przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawarte są w prawie
 • Postępowanie upadłościowe. Koszty pokryje Skarb Państwa?

  wówczas obciążony skarb państwa. Tzw. upadłość konsumencka to możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W Polsce funkcjonuje od marca 2009 r
1| 2| 3| 4|