Na skróty

Prawo

Tematyogłoszenie upadłości osoby fizycznej

ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

 • Upadłość konsumencka. Poradnik od Ministerstwa Sprawiedliwości

  i Konsumentów. Pobierz broszurę "Upadłość konsumencka - poradnik"Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów
 • Upadłość konsumencka. Będzie o nią łatwiej

  Parlament zakończył prace nad zmianą ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy, które dotyczą wyłącznie osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, wejdą w życie
 • Upadłość konsumencka pomoże zadłużonym, czy naciągaczom?

  , że ogłoszenie upadłości będzie możliwe, nawet gdy dłużnik świadomie poda istotne dane niezgodne z prawdą lub zatai dane istotne. Prowadzi to do ryzyka wykorzystywania przepisów o upadłości osób fizycznych
 • Upadłość konsumencka. Prezydent podpisał nowe przepisy

  (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli - wyjaśniła prezydencka kancelaria w komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą
 • Prokura

  może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Do jakich czynności prokurent potrzebuje dodatkowego pełnomocnictwa? Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie
 • Spółka komandytowo-akcyjna

  to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy
 • Nowe prawo pozwoli uwolnić się od długów

  zgłosił Senat. W tym tygodniu posłowie podejmą ostateczną decyzję o kształcie ustawy. Nowela ma usunąć najważniejsze bariery, które sprawiały, że dotychczasowe przepisy regulujące upadłość osób fizycznych