Na skróty

Prawo

Tematykodeks pracy art.30 par.1 pkt.2

kodeks pracy art.30 par.1 pkt.2

 • Sposób wypowiedzenia umowy o pracę

  Pytanie: W jaki sposób wypowiedzieć umowę o pracę? Odpowiedź: Zgodnie z art. 30 par 1 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się między innymi przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem
 • Sprostowanie świadectwa pracy

  .1 PKT.2 KODEKSU PRACY, W ZWIĄZKU Z ART.52 ART.1 PKT. 1 KODEKSU PRACY\". Czy w związku z takim zapisem na świadectwie pracy pracownik powinien wystąpić, w pierwszej kolejności, do pracodawcy
 • Elementy oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę

  Pytanie: Jakie elementy powinny się znaleźć w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? Odpowiedź: Zgodnie z art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy umowa
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

  pracy nie reguluje wyraźnie kwestii zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy, jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę
 • OSK 1252/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

  oraz art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, które to naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy;/B/ naruszenie prawa materialnego - art. 36 par. 2 oraz art. 37 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 32
 • FSK 2548/04 - Wyrok NSA z 2005-11-18

  zadeklarowała jako płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych od wspomnianych wynagrodzeń. Nie wpłaciła jednak zadeklarowanego podatku. Organy podatkowe - powołując się na art. 30 par. 1 ustawy z dnia 29
 • FSK 388/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

  art. 120, art. 121 par. 1, art. 122, art. 125 par. 2, art. 207 par. 4 i art. 210 par. 3 Ordynacji podatkowej,- art. 194 par. 1 Ordynacji podatkowej, art. 30 ustawy o NSA i art. 365 par. 1 Kpc
 • FSK 390/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

  decyzji, zwłaszcza art. 120, 121 par. 1, 122, 125 par. 2, 207 par. 4 i 210 par. 3 Ordynacji podatkowej,- art. 194 par. 1 Ordynacji podatkowej, art. 30 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i art. 365
 • FSK 391/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

  art. 120, 121 par. 1, 122, 125 par. 2, 207 par. 4 i 210 par. 3 Ordynacji podatkowej,- art. 194 par. 1 Ordynacji podatkowej, art. 30 ustawy o NSA i art. 365 par. 1 Kpc przez nieuwzględnienie wiążącego
 • FSK 1054/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

  poz. 1270/. Zdaniem autora skargi kasacyjnej naruszono art. 125 par. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r
 • Zwolnienia grupowe a świadectwo pracy

  o pracę jest adnotacja o możliwości rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Z dniem 8.03.2007 r. z powodu likwidacji stanowisk pracy otrzymujemy wypowiedzenie powołujące się na KP art. 30
 • FSK 389/04 - Wyrok NSA z 2004-11-08

  Ordynacji podatkowej,- art. 194 par. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ art. 30 ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74
 • FSK 830/04 - Wyrok NSA z 2005-03-31

  "w pkt 8", wyłącznie do tego ostatniego członu, tj. do dochodów wymienionych w art. 30 ust. 1 pkt 8 ustawy.2. W tekście art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu
 • FSK 1552/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

  w zakresie prawa pracy /uznaje istnienie stosunku pracy/ i niedopuszczalnym jest negowanie jego skutków w zakresie prawa podatkowego.Jednocześnie zaznaczono, że "stosowanie w sprawie art. 30 ustawy o NSA
 • FSK 1553/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

  prawnej z ustawami /art. 30 i art. 99/ to przepisy te jako zawarte w ustawie zwykłej muszą ustąpić przed przepisami art. 62 i art. 178 par. 1 Konstytucji RP. W sprawie, bowiem, konsekwencją uznania umów
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| ... +10| 13