Na skróty

Prawo

Tematyjak napisać oświadczenie wzór

jak napisać oświadczenie wzór

 • Treść oświadczenia woli o odwołąniu darowizny

  Pytanie: Czy treść oświadczenia woli o odwołaniu darowizny powinna zawierać jakąś określoną treść? Tzn. jest gdzieś wzór takiego oświadczenia? Czy też można napisać je w dowolnej formie? Odpowiedź
 • Zamknięty kościół w Jasienicy. Wierni protestują

  przekazać mu podczas spotkania, na które wciąż liczą. W liście napisali m.in., że ksiądz Wojciech Lemański przez sześć lat swojego probostwa w Jasienicy zbudował wspólnotę, która powinna być wzorem
 • Zmiany w kodeksie wyborczym. Wszyscy za

  Usunięcie błędu ze wzoru na obliczanie limitu wydatków na kampanię podczas eurowyborów oraz ułatwienie dla kandydatów w wyborach do PE bez obywatelstwa polskiego - zakładają dwa projekty zmian
 • Lekarze nie wznawiają protestu, ale apelują o lepsze prawo

  Szybkiej zmiany ustaw o refundacji leków oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty domagają się od rządu przedstawiciele czterech organizacji lekarskich. Chcą stworzyć własny wzór recepty
 • VI SA/Wa 1525/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

  mu protokołu i otrzymaniu jego kopii. Niezależnie od podpisanego oświadczenia na załączniku do protokołu kontroli z ważenia zespołu pojazdów przedsiębiorca napisał, co następuje "Osobiście zapoznałem
 • Ulga meldunkowa

  , że niezłożenie oświadczenia w terminie spowoduje niemożliwość zastosowanie ulgi meldunkowej. Przepisy nie przewidują przy tym formy tego oświadczenia (nie został ustalony wzór formularza). Podatnik