Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo spółek

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

2010-07-30
Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

Pytanie: Zawarłam spółkę cywilną. W umowie spółki, w paragrafie mówiącym o sposobie wypowiedzenia umowy jest zapis: 1. Każdemu wspólnikowi przysługuje: a) prawo wystąpienia ze Spółki przez wypowiedzenie udziału w Spółce dokonane na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego, b) prawo żądania rozwiązania Spółki przez sąd z ważnych powodów W innym paragrafie rok obrachunkowy jest określony jako rok kalendarzowy. W związku z powyższym, ponieważ noszę się z zamiarem rozwiązania umowy (wystąpieniem ze spółki), mam pytanie jak tak na prawdę i kiedy mogę wypowiedzieć tą umowę? Czy tylko na koniec września - tj. raz w roku? Jakie mam inne możliwości rozwiązania spółki? Na jakie przepisy mogłabym ewentualnie powołać się chcąc w innym terminie rozwiązać umowę? Moja spółka jest dwuosobowa tj. ja i wspólniczka.

Odpowiedź: Na wstępie wskazać należy, iż spółka cywilna jest de facto umową pomiędzy wspólnikami. Spółka cywilna jest jedynie stosunkiem obligacyjnym opartym na...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Opinie biegłych w sprawach o opiekę nad dzieckiemOpinia biegłego, jako jeden z dowodów, może być zgłaszana przez stronę aby wykazać dochodzone przez nią roszczenia w ramach ogólnej zasady procesu cywilnego.
  • Zmiana zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowejPytanie: Budynek składa się z 4 klatek, każda klatka stanowi odrębną wspólnotę mieszkaniową (wydzieloną po obrysie). Wszystkie te wspólnoty łączy jeden węzeł cieplny, instalacje wod. - kan., śmietnik...
  • Emerytura a zwolnienie lekarskie wójtaPytanie: Wójt Gminy od 23.11.br jest na zwolnieniu lekarskim, a zaprzysiężenie nowego wójta nastąpi w dniu 6 grudnia. Poprzedni wójt (ur. w 1948 r.) ma uprawnienia emerytalne( po wyroku Trybunału...
  • Faktura VAT dla osoby fizycznej a NIPPytanie: Wedle mojej wiedzy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeśli tego zażąda. Czy na takiej fakturze musi być NIP...
  • Pracownicy młodociani a stan zatrudnieniaPytanie: Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na umowę o pracę w celu...
Przydatne linki