Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo spadkowe

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

2006-12-18
Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Pytanie: Pan X zmarł w 2004. W trakcie małżeństwa z panią Y nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Małżeństwo X i Y nie miało dzieci. Pani Y chce przeprowadzić postępowanie po zmarłym panu X, bo chce sprzedać to mieszkanie. Wie, że pan X miał brata, ale nie utrzymywali oni ścisłego kontaktu. Brat pana X mieszka w innej miejscowości niż pani Y. Pani Y chce odnaleźć brata, bo jest on potencjalnym spadkobierca i będzie uczestnikiem postępowania spadkowego. Czy pani Y może dać ogłoszenie do prasy ze szuka brata pana X, czy może to tylko zrobić sąd? Jeśli ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej może dać pani X to czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące zamieszczania takich ogłoszeń (format ogłoszenia, ramka, strona, itp.)? Jakie przepisy to regulują? Czas oczekiwania na zgłoszenie się spadkobierców przez ogłoszenie to chyba 6 m-cy, czas na rozpatrzenie wniosku przez sąd spadku to min. kolejne 3 m-ce, dlatego czy pani Y może wnieść do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłym mężu i załączyć kopie ogłoszenia wraz rachunkiem wystawionym przez gazetę za to ogłoszenie? Czy, gdy miną 3 m-ce od chwili wniesienia wniosku do sądu, sąd będzie jeszcze czekał 3 kolejne m-ce na odnalezienie brata zmarłego? Jaka jest w tej materii procedura?

Odpowiedź: Zasadniczo Pani Y we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinna wskazać osoby, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy zmarłego. Oczywiście, jeśli...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Przelew z konta wspólnego na własne a darowiznaPytanie: Moja babcia (91lat), wdowa od wielu lat, zmarła w lutym br. Został po niej notarialny testament w którym zapisała wszystko na swoją córkę, wdowę od 2006 roku. Pieniądze babci na koncie w dniu...
  • Skutki podatkowe umowy dożywociaPytanie: Matka chce zawrzeć z córką umowę dożywocia (własnościowy lokal mieszkalny w zamian z opiekę).Czy taka umowa rodzi skutki podatkowe dla stron (podatki od czynności cywilno-prawnych, dochodowe,...
  • Składanie wniosków do KRS drogą elektronicznąPytanie: Prezes Zarządu jednoosobowego składu zarządu spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS w Polsce jest obywatelem Irlandii Płn., nie zna języka polskiego i bardzo rzadko przebywa w Polsce....
  • Opłaty notarialne a odliczenie VAT i KUPPytanie: Spółka z o.o. dokupiła udziały w innej spółce, której udziały posiada od kliku lat w celu czerpania korzyści długoterminowych z dywidend /zyski te są zwolnione z podatku wg art. 22 ust. 4...
  • Odpowiedzialność za długi po rozwodziePytanie: Niespłacone pożyczki pobrane w trakcie małżeństwa podlegają rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego. Proszę o wyjaśnienie na jakich zasadach podlegają podziałowi niespłacone pożyczki przy...
Przydatne linki