Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo cywilne

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

2009-02-11
Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Pytanie: Bardzo dziękuje za odpowiedź. Obecnie znów nawiązuję do sytuacji opisanej poprzednio. W wydziale ksiąg wieczystych poinformowano mnie, że jest zarejestrowany wniosek (podano mi numer) o założenie księgi wieczystej dla wymienionego mieszkania. Na razie jest to jednak mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez ustanowionej księgi wieczystej. Zatem czy w tym przypadku wzmianka o złożeniu wniosku powinna być również niezwłocznie umieszczona? Czy, aby skorzystać z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, potencjalny nabywca ma obowiązek sprawdzić czy i w jaki sposób nieruchomość figuruje w księdze wieczystej? Czy wtedy wykrycie faktu rejestracji złożonego wniosku będzie możliwe? Nie wiem, czy wniosek złożony przez byłą żonę wyraża zarazem wolę założenia księgi wieczystej i umieszczenia w niej obciążenia hipotecznego. Czy mogę poznać już teraz treść tego wniosku, a zatem zweryfikować wykonanie zobowiązania zawartego w ugodzie podziałowej? Czy mogę sam złożyć wniosek o obciążenie hipoteczne tego mieszkania?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 6268 §10 kodeksu postępowania cywilnego, założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu. Jeżeli zatem lokal...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Prawo do zasiłku dla bezrobotnychPytanie: Mój syn pracował 3,5 roku na pól etatu z wynagrodzeniem 1250 brutto. Teraz zakład sie likwiduje i syn dostał wypowiedzenie umowy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych...
  • Pomoc publiczna przedsiębiorcomPytanie: Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 ze zm.) użytkownicy wieczyści są zobowiązani do uiszczenia właścicielowi opłaty. Przy...
  • Ustalanie treści regulaminu wynagradzaniaPytanie: Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. ...
  • ZasiedzeniePytanie: W 1978 r. przeprowadziliśmy się z mężem na wieś w celu prowadzenia gosp. rolnego (4,77 ha), które obiecał nam przekazać mój 72-letni dziadek. W związku z tym w 1979 r. kupiliśmy nowy ciągnik...
  • Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnymPytanie: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a...
Przydatne linki