Na skróty

Money.plPrawoPorady prawnePoradyPrawo administracyjne

Zawieszenie postępowania administracyjnego

2008-09-01
Zawieszenie postępowania administracyjnego

Pytanie: Strona złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy w trybie art 98 kpa. W przedmiotowej sprawie zachodzą jednak przesłanki zawieszenia postępowania ze względu na uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego (art 97 par. 1 pkt 4 kpa). Czy w opisanej sytuacji należy zawiesić postępowanie na wniosek strony, czy też w trybie dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego? Czy wymienione tryby postępowania mogą być stosowane zamiennie?

Odpowiedź: Art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony. Zgodnie...

Źródło: e-prawnik
Najnowsze wiadomości
Przykładowe porady
  • Unikanie opodatkowania. MF szykuje zmianyNowy projekt definiuje znaczną korzyść podatkową jako przekraczającą 50 tys. niezapłaconego podatku rocznie.
  • Ochrona danych osobowych przez firmę. Jakie obowiązki?Przepisy nie nakładają obowiązku otrzymywania jakichkolwiek certyfikatów i atestów od specjalistycznych firm - liczy się faktycznie sprawowana ochrona nad danymi osobowymi.
  • Brak adresu pozwanegoPytanie: Złożyłem pozew i wskazałem adres zamieszkania pozwanego. Okazało się jednak, że pozwany nie jest tam zameldowany i sąd zwrócił pozew. W odpowiedzi z biura meldunkowego pozwany wymeldował się...
  • Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.Pytanie: Pracownik bez wiedzy pracodawcy sprzedawał na własną rękę odpady poprodukcyjne (makulaturę. Uzyskiwane środki pieniężne zawłaszczał. W wyniku dokonanych przez pracodawcę obliczeń połowa...
  • Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w wypadkuCelem odszkodowania jest kompensacja doznanej krzywdy, złagodzenie cierpienia wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym sytuacji.
Przydatne linki