wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 4360/12
Numer wpisu:5038
Data wpisu:2013-07-18
Data wydania wyroku:2013-04-15
Sygnatura akt:XVII AmC 4360/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Awacom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Postanowienie uznane za niedozwolone:"AWACOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług internetowych"
Branża:Usługi internetowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi internetowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5997 2015-02-20 XVII AmC 13568/12
"W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
Usługi internetowe
5631 2014-05-09 XVII AmC 10955/12
"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru...
Usługi internetowe
5519 2014-02-04 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
5300 2013-10-04 XVII AmC 11003/12
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"
Usługi internetowe
5299 2013-09-26 XVII AmC 5394/11
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
wcześniejsze
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny: