Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 129. ksh
    Art. 129.  Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.
  • Art. 130. ksh
    Art. 130.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,  ...
  • Art. 143. ksh
    Art. 143. § 1.  Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 2.  Do...