wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 34. ksh
  Art. 34.  Postanowienia umowne niezgodne z przepisami art. 31-33 nie wywierają skutków wobec osób trzecich.
 • Art. 38. ksh
  Art. 38. § 1.  Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. § 2.  Nieważne jest umowne...
 • Art. 52. ksh
  Art. 52. § 1.  Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. § 2.  Jeżeli wskutek...
 • Art. 56. ksh
  Art. 56. § 1.  Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. § 2.  Wspólnik nie...
 • Art. 60. ksh
  Art. 60. § 1.  Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera...