wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 498. ksh
    Art. 498.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami.
  • Art. 517. ksh
    Art. 517. § 1.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2.   Przygotowanie planu...
  • Art. 521. ksh
    Art. 521. § 1.  Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa...