Na skróty

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks pracy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Art. 109. kp

Sygnatura dokumentu: Kodeks pracy
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 28/03/2015
Sygnatura: DU rok 1974 numer 24 poz. 141
Tytuł: Kodeks pracy
Data ogłoszenia: 1974-07-05
Data wejscia w życie: 1974-07-05

Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 3.  Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

Najnowsze wiadomości
Ostatnie wątki na forum