wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 647. kpk
  Art. 647.  § 1 . Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy: 1)  żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa: ...
 • Art. 648. kpk
  Art. 648.  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają także sprawy o: 1)  współdziałanie w popełnieniu przestępstw określonych w...
 • Art. 656. kpk
  Art. 656. § 1.  W sprawie dwu lub więcej oskarżonych, należącej do właściwości sądów wojskowych tego samego rzędu, orzeka sąd wojskowy...
 • Art. 661. kpk
  Art. 661. § 1 . Przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego staje się z chwilą złożenia skargi przez pokrzywdzonego przestępstwem...
 • Art. 669. kpk
  Art. 669. § 1 . Ławnikiem nie może być żołnierz mający niższy stopień wojskowy niż oskarżony pełniący czynną służbę wojskową....