wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 648. kpk
  Art. 648.  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają także sprawy o: 1)  współdziałanie w popełnieniu przestępstw określonych w...
 • Art. 650. kpk
  Art. 650. § 1.  Jeżeli w sprawie przeciwko dwóm lub więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby właściwy do jej rozpoznania w całości bądź...
 • Art. 654. kpk
  Art. 654. § 1 . Wojskowy sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa: 1) popełnione przez żołnierzy...
 • Art. 663. kpk
  Art. 663.  W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych uprawnienia i obowiązki procesowe Policji dotyczą także Żandarmerii...