wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania karnego

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
 • Art. 611fu. kpk
  Art. 611fu. § 1.  W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ,,państwem wydania...
 • Art. 611fw. kpk
  Art. 611fw. § 1.  Odmawia się wykonania orzeczenia przepadku korzyści majątkowej albo jej równowartości w części, w której zostało ono...
 • Art. 611fx. kpk
  Art. 611fx. § 1.  Sąd rozpoznaje sprawę wykonania orzeczenia przepadku na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator,...
 • Art. 611fy. kpk
  Art. 611fy. § 1.  Sąd może zawiesić postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, jeżeli:...
 • Art. 611fz. kpk
  Art. 611fz.  Jeżeli mienie podlegające egzekucji nie jest wystarczające do wykonania dwóch lub więcej orzeczeń, o których mowa w art....
 • Art. 611fza. kpk
  Art. 611fza. § 1.  Jeżeli sprawca lub inna osoba przedstawi dowód wykonania w całości albo części orzeczenia, o którym mowa w art....
 • Art. 611fzb. kpk
  Art. 611fzb. § 1.  Kwota uzyskana z tytułu wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, nieprzewyższająca równowartości 10 000...
 • Art. 611fzc. kpk
  Art. 611fzc.  W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, że orzeczenie...
 • Art. 611fzd. kpk
  Art. 611fzd.  O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku, jak również o zakończeniu postępowania...
 • Art. 611fze. kpk
  Art. 611fze. § 1.  Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 611fu § 1, ponosi Skarb Państwa. W uzasadnionych...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 584. kpk
  Art. 584.  Przepisów art. 578-583 nie stosuje się do osób w nich wymienionych, w zakresie czynności nie pełnionych podczas i w związku...
 • Art. 589i. kpk
  Art. 589i.  W razie uchylenia postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia właściwy sąd albo prokurator o jego treści...
 • Art. 589u. kpk
  Art. 589u. § 1.  Jeżeli Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z wykonaniem orzeczenia o zatrzymaniu...
 • Art. 597. kpk
  Art. 597.   W razie zastrzeżenia przy wydaniu, że w stosunku do osoby wydanej orzeczone już kary będą wykonane tylko za te...
 • Art. 602. kpk
  Art. 602.  § 1.  § 2.  W razie złożenia przez organ państwa obcego wniosku o wydanie osoby ściganej w celu przeprowadzenia przeciw...