wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 526. kpk
  Art. 526. § 1.  W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie. § 2.   Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora,...
 • Art. 533. kpk
  Art. 533.  Jeżeli kasację wniesiono na niekorzyść oskarżonego, Sąd Najwyższy może zastosować środek zapobiegawczy, chyba że oskarżony...
 • Art. 540a. kpk
  Art. 540a.   Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: 1)  skazany, do którego zastosowano...
 • Art. 543. kpk
  Art. 543. § 1.  Wznowienie postępowania, ograniczone wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa,...