wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1174. kpc
    Art. 1174. § 1 . Osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić...
  • Art. 1176. kpc
    Art. 1176. § 1 . Strony mogą określić tryb postępowania o wyłączenie arbitra. § 2 . Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym...
  • Art. 1178. kpc
    Art. 1178. § 1 . W razie wygaśnięcia powołania arbitra nowy (zastępczy) arbiter jest powoływany w sposób, który jest przewidziany dla...