Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1025. kpc
    Art. 1025. § 1.   Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne,   2) należności...
  • Art. 1027. kpc
    Art. 1027. § 1 . O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w podziale. § 2.  Zarzuty przeciwko...
  • Art. 1036. kpc
    Art. 1036.  W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia...