Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 408. kpc
    Art. 408.  Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była...
  • Art. 412. kpc
    Art. 412. § 1.  Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. § 2.   Po ponownym rozpoznaniu sprawy...
  • Art. 416. kpc
    Art. 416. § 1.   Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o...