wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 463. kpc
    Art. 463. 
  • Art. 472. kpc
    Art. 472. § 1.  Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z...
  • Art. 477. kpc
    Art. 477.   W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika wezwania do udziału w sprawie, o którym mowa w  art. 194 § 1 i § 3, sąd...