Na skróty

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania administracyjnego

DZIAŁ II Postępowanie

Rozdział 3 Udostępnianie akt

Art. 73. kpa

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 01/04/2015
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Najnowsze wiadomości
Ostatnie wątki na forum