Na skróty

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania administracyjnego

DZIAŁ I Przepisy ogólne

Rozdział 8 Doręczenia

Art. 49. kpa

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 19/04/2015
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25

Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.