wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks karny wykonawczy
Sygnatura: DU rok 1997 numer 90 poz. 557
Tytuł: Kodeks karny wykonawczy
Data ogłoszenia: 1997-08-05
Data wejscia w życie: 1997-08-05
Kodeks karny wykonawczy - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 242. kkw
  Art. 242.  § 1.  Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia ,,skazany" , odpowiednie przepisy mają zastosowanie...
 • Art. 246. kkw
  Art. 246. 
 • Art. 249a. kkw
  Art. 249a.   Dyrektor Generalny Służby Więziennej może, w drodze zarządzenia, określić: 1) organizację ochrony przeciwpożarowej i...
 • Art. 258. kkw
  Art. 258.  Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów unormowanych w niniejszym kodeksie przewidziane jest wydanie przepisów wykonawczych,...