wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15
Kodeks karny skarbowy - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 157. kks
    Art. 157. § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł finansowy organ postępowania przygotowawczego, udział tego organu lub jego...
  • Art. 161a. kks
    Art. 161a. Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie skarbowe, sąd rozpoznaje sprawę...
  • Art. 167. kks
    Art. 167. § 1. Zażalenie na postanowienie finansowego organu postępowania przygotowawczego rozpoznaje organ nadrzędny, a w wypadkach...