Na skróty

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks karny skarbowy

DZIAŁ II Część szczególna

Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Art. 83. kks

Sygnatura dokumentu: Kodeks karny skarbowy
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 31/03/2015
Sygnatura: DU rok 1999 numer 83 poz. 930
Tytuł: Kodeks karny skarbowy
Data ogłoszenia: 1999-10-15
Data wejscia w życie: 1999-10-15

Art. 83. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Najnowsze wiadomości
Ostatnie wątki na forum